Tájékoztató a 2018. évi Bérszámfejtők Klubjáról, ami a Vállalkozásbarát Bt. programja

December 1-jén tisztázódott számomra, hogy a Vállalkozásbarát Bt. által szervezett Bérszámfejtők Klubjában 2018. december 3-án utolsó alkalommal leszek előadó, a továbbiakban ezt a klubot nem én fogom vezetni.

A Vállalkozásbarát Bt. 2019. évi Bérszámfejtő Klubjának szervezéséről és meghirdetéséről szintén december 1-jén szereztem tudomást. Az a tény, hogy a klub meghirdetése előtt velem nem egyeztettek időpontot, bizonyítja, hogy már akkor döntés született arról, hogy a továbbiakban nem én leszek az előadó, amikor a klubot november 23-tól elkezdték meghirdetni.

Kiegészítő információ a változással összefüggésben:

A 2018. november közepén általam kezdeményezett egyeztetésekre nem kaptam határozott választ, csak – többszöri halogatás után - december 1-jén délután. Ebben az időpontban nyilatkoztam úgy, hogy adott helyzetben a továbbiakban nem vállalom a klub vezetését, és csak ezt követően kaptam információt arról, hogy klubot nélkülem már meghirdették…

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a bérszámfejtő kollégák és volt tanítványaim, illetve korábbi tanfolyamaim, előadásaim résztvevői számára 2019-től saját vállalkozásom, a JMG Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. szervezésében klubot indítok.

Bővebb információ és jelentkezési lap: www.jnemg.hu honlap Tanfolyamok, előadások menüpontban található

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018. december 3-i kiemelt témái:

1.   Nem pénzben nyújtott juttatások rendszere – felkészülés a várható jövő évi változásokara

     A nem pénzben nyújtott juttatások csoportjai, ezekre vonatkozó szabályok

     Annak áttekintése, hogy mely juttatások mely csoportba kerülnek át a jövő évi átrendezéssel

2.   Rehabilitációs hozzájárulás megállapításának gyakorlati problémái

     Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettségre vonatkozó szabályok

     Kötelező foglalkoztatási szint megállapításának gyakorlati kérdései részfoglalkoztatottak, keresőképtelenek, határozott munkaszerződéssel foglalkoztatottak eseteire is kitérve

     Kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám megállapításának gyakorlati kérdései

     Megváltozott munkaképességű dolgozót mely esetben lehet figyelembe venni a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség csökkentéséhez

     Előleg kiszámítás és bevallás kérdései

     Év végi kötelezettség megállapítása, bevallása, kapcsolata az I-III. negyedévre utalt előlegek kiegészítéseként ténylegesen utalandó kötelezettség összegével

3.   Alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos gyakorlati kérdések

     Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok alkalmazása alkalmi munkavállalók esetében

     Alkalmi munkavállalók foglalkoztatásának Efo tv. és a Mt. szerinti párhuzamos szabályozása

     Alkalmi munkavállalók foglalkoztatására létrehozott munkaviszony különleges szabályai

     Egyszerűsített foglalkoztatottak lehetséges maximális létszáma megállapításának gyakorlati kérdései

     Bejelentési, bevallási specialitások

4.   Átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának kérdései

     Átlagos statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó előírások

     Speciális esetek figyelembevétele az átlagos statisztikai állományi létszám megállapítása során - részfoglalkoztatottak, keresőképtelenek, határozott munkaszerződéssel foglalkoztatottak eseteire is kitérve

     A téma mind a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség, mind a foglalkoztatható alkalmi munkavállalói létszám megállapítása szempontjából kiemelt fontosságú

A 2018. évi Bérszámfejtő Klub feldolgozott kiemelt témái:

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018.11.05-i alkalom kiemelt témái

1.   2018. októberi újabb saláta törvény-javaslat bérügyviteli vonatkozásai – újabb kiemelt témák a 2019-es változásokról

     Újabb javasolt változtatások a jelenleg is hatályos törvényekben

     Még hatályba sem lépett előírások javasolt megváltoztatása

2.   Figyelemfelhívás a 2019-től hatályos új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény rendszerszintű buktatóira

     Az egészségügyi hozzájárulás megszüntetésével kapcsolatos jelentős adóemelés

     Gyakorlott kollégák számára is kihívás lesz a kifizetői szociális hozzájárulási adó alap számításának újonnan bevezetendő többféle módja, illetve a levonandó szociális hozzájárulási adó bevezetése

     Magánszemélyek adókötelezettségei közé is bekerül a szociális hozzájárulási adó, (mind fizetendő, mind levonandó esete), ideértve a bevallást is

3.   Figyelemfelhívás gyermekgondozási díjban részesülők családi kedvezmény érvényesítésének rendszerszintű buktatóira

     2018. december 31-ig még a 2012. évi tévesen alacsonyabb összeggel elszámolt családi kedvezmény önellenőrzéssel való visszaigénylésére is van jogszerű lehetőség

     Amennyiben a gyermekgondozási díjat folyósító szerv igazolása vagy adóbevallási tervezetek jóváhagyása alapján készült a magánszemély adóbevallása, számos esetben fordul elő a törvény által megengedettnél kevesebb összegű családi kedvezmény figyelembevétele a családi járulékkedvezmény nem teljes összegű érvényesítése miatt

     Három gyermekes családok esetében fentiek többszázezer forint különbözet is gyakran okozhatnak

     A témát esettanulmánnyal is áttekintjük

4.   Társasági jogi szabályozás bérügyviteli kérdései

     Diszpozitív szabályozás a társasági jogban, részletes szabályok, korlátok

     Diszpozitív szabályozás bérügyvitelt érintő hatásai

5.   Gazdasági társaságok tulajdonosainak, ügyvezetőinek jogviszonyait érintő bérügyviteli problémák

     Tag, tulajdonos, csendestárs, társas vállalkozó, tagsági jogviszony, tagi jogviszony fogalma, kapcsolata, megkülönböztetésének jelentősége

     Tagsági jogviszony eltérő fogalma társadalombiztosítási és cégjogi értelemben

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018.09.24-i alkalom kiemelt témái

1.   Kiemelt 2018. évközi változások áttekintése bérügyviteli szemmel

2.   Felkészülés a jövő évi változásokra – kiemelt témák

     Szociális hozzájárulási adóra vonatkozó önálló törvény lép hatályba 2019-től

     2019-től megszűnik az egészségügyi hozzájárulás kötelezettség az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény hatályon kívül helyezésével

      Fentiek nemcsak azt jelentik, hogy önálló Szocho törvény született, hanem az egészségügyi hozzájárulás kötelezettség megszűnésével jelentős átrendeződésre és kötelezettség növekedésre kell számítani

     Kibővül a szociális hozzájárulási adó alapja

     átkerülnek az eddig 14 %-os eho terhet viselő jövedelmek is a szocho hatálya alá

     szűkülnek a szociális hozzájárulási adó kedvezmények egyes kedvezmények megszüntetésével, illetve a meglévők korlátozott igénybevételi lehetőségével

     Megváltozott munkaképességű munkaviszonyban foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adó kedvezményének igénybevételi feltételei változnak

3.   Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kérdései

     Átirányítás, kiküldetés, kirendelés fogalma, lehetősége, szabályai

     Korlátai teljes és részfoglalkoztatás, év közben kezdődő vagy határozott időre kötött szerződés esetén

     Mely esetben nem kötelezhető a dolgozó munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra

     Jogszerű megoldás arra, ha a munkáltató az időkorláton túl szeretné eltérő módon foglalkoztatni a dolgozót

     Kirendelés elhatárolása a munkaerő-kölcsönzéstől

4.   Speciális adózási formák bérügyviteli problémái

     Egyszerűsített vállalkozói adó, kisadózó és kisvállalati adó hatálya alá tartozókat érintő bérügyviteli problémák, kiemelten a gazdasági társaságok tulajdonosaira, ügyvezetőire vonatkozó speciális előírások

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018.06.25-i alkalom kiemelt témái

1.   Foglalkoztatói igazolás benyújtásának, illetve az elektronikus igénybejelentéshez szükséges regisztráció aktuális kérdései, csapdái

TB kifizetőhellyel nem rendelkezőkre vonatkozóan járjuk körül a kérdéskört

     Foglalkoztatói igazolás nyomtatvány kitöltésére, csatolmányok kezelésére vonatkozó hatályos rendelkezések, határidők, követelmények

      Elektronikus igénybejelentéshez szükséges regisztráció; regisztráció során megadott e-mail cím jelentősége

     Benyújtás ÁNYK-ból

     Benyújtás Tárhelyről

     Benyújtás lehetséges akadályai – e-mail cím egyeztetése, megváltoztatásának lehetőségei, korlátai

2.   Szociális hozzájárulási adó kedvezmények bürokratikus csapdái

Több kedvezmény tekintetében nem elegendő a szociális hozzájárulási adó kedvezmények feltételrendszerének teljesülése! Tetemes adóhiány keletkezhet a szabály hiányos ismerete miatt!

A gyakorlatban sok esetben elkerüli a kollégák figyelmét, hogy a feltételek teljesülésének hitelt érdemlő igazolása mellett sem vehető igénybe bizonyos kedvezmények köre, amelyek érvényesítésére csak és kizárólag további speciális igazolás birtokában van lehetőség!

A témával összefüggésben kitérünk a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezmények eltérő rendszerére munkaviszony és vállalkozói jogviszony esetében.

3.   Gyermekes családokra tekintettel járó szociális hozzájárulási adó kedvezmények kettős korlátja

A kedvezmény érvényesítése során nemcsak a foglalkoztatás időtartamát kell vizsgálni, emellett arra is figyelemmel kell lenni, hogy a pénzbeli ellátás folyósítása mikor szűnt meg! Tudni szükséges továbbá, hogy a kedvezmény feltételrendszere eltérő az egy és kétgyermekes, illetve a három és többgyermekes családok esetében.

     Jogszabályi rendelkezések, és gyakorlati alkalmazásuk áttekintése

     Esettanulmány

4.   Ünnepnapi pótlékokra vonatkozó előírások munkaidőkeret alkalmazása esetén

     Jogszabályi előírások áttekintése

     Alkalmazása vasárnapra eső ünnepnap esetén

     Figyelemfelhívás téves gyakorlati alkalmazásra

5.   Gyesről visszatérő dolgozókra vonatkozó, szabadsággal összefüggő szabályok

Nem elegendő a szabadságra vonatkozó jelenlegi rendelkezések ismerete, mert a dolgozó részére járó szabadság megállapításakor a korábbi években érvényes szabályokat is alkalmazni kell.

      Szabadság kiadásának, elszámolásának szabályai, különös tekintettel arra, ha részfoglalkozásba tér vissza a dolgozó

      Szabadságra jogosító idők változásai

a.   keresőképtelenség idejének beszámításával kapcsolatban, illetve

b.   gyermekgondozás céljára igénybe vett fizetés nélküli szabadság idejének beszámításával kapcsolatban

      Esettanulmány

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018.04.23-i alkalom kiemelt témái

1.   Rémisztő összegű adófizetési kötelezettséget tartalmaz a bevallási tervezet? Mielőtt megijednénk, ellenőrizzük, hogy nem hagyták-e tévesen figyelmen kívül a családi kedvezményt a számításnál!

Sajnálatos módon a gyakorlatban előfordulnak a címben szereplő esetek!

Szaktudásunkkal segítsünk, hogy akiket megillet, igénybe vehessék teljeskörűen a kedvezményeket!

     Családi kedvezmény érvényesítésének kérdését körbejárjuk

1.   mind kapcsolatát a járulékkedvezménnyel,

2.   mind a megosztás, illetve a közös érvényesítés módjait,

3.   mind az adóbevallási tervezet és az adóbevallás sorainak értelmezését, pontos kitöltését

     A témával kapcsolatban kitértünk a kedvezmények további fajtáira, érvényesítésükre és szerepeltetésükre a bevallási tervezetben, adóbevallásban

     Figyelemfelhívás a hivatalok által történő esetleges téves elszámolásra

     Esettanulmány

2.   Bejelentés illetve adóbevallás utólagos módosításának gyakorlati bérügyviteli kérdései

     Bejelentés: új, változás, helyesbítés, törlés – melyiket pontosan mely esetben és hogyan kell megtenni

     Adóbevallás: önellenőrzés, helyesbítés, javítás, kiemelten a ’08 havi adó- és járulékbevallás esetén

3.   Belépési és kilépési iratok

     Mit kötelező átadnia a dolgozónak az előző munkahelyéről hozott iratok közül?

     Mely iratok kérése nélkülöz jogalapot, ami még hátrányt is okozhat a munkavállalónak?

     Milyen iratokat, milyen határidőben kötelező kiadni a jogviszony megszűnésekor?

A témával kapcsolatban nemcsak a munkaviszony, hanem a társas vállalkozóra és megbízási jogviszonyban állókra is kitértünk.

Pontosítottuk, hogy az iratok kiadását mely jogszabályi rendelkezések, milyen szabályok írják elő.

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018.02.26-i alkalom kiemelt témái

1.   Bevallási tervezet további gyakorlati kérdései

     Bővült azoknak a köre, akik részére a NAV bevallás-tervezetet készít

     2018-tól nem minden esetben válik bevallássá automatikusan a bevallás-tervezet

     Mely körben szükséges a bevallási-tervezet jóváhagyása ahhoz, hogy bevallássá váljék?

2.   Napi munkaidő és beosztás szerinti napi munkaidő kérdései

     A két fogalom megkülönböztetésének jelentősége

     Meghatározásuk

     Általános mértékük

     Melyik mikor emelhető az általános mérték fölé

3.   Készenlét és készenléti jellegű munkakör kérdései

     A két fogalom megkülönböztetésének jelentősége

     Meghatározásuk

4.   Pótlékokkal kapcsolatos bérügyviteli gyakorlati kérdések, buktatók

     Alapbérbe építhető és nem építhető pótlékok, figyelemfelhívással a pótlékátalány megállapításának lehetőségére

     Pótlékokkal összefüggésben mely esetben váltható meg, illetve mely esetben nem váltható meg szabadidővel a dolgozó részére járó juttatás

     Vasárnapi pótlék gyakorlati alkalmazási problémái

5.   Munkaidő kerettel kapcsolatos bérügyviteli gyakorlati kérdések, buktatók

     Munkabér elszámolás kérdései – ha a munkaidő keretnél több, vagy kevesebb órát teljesített a dolgozó

     Pótlék elszámolási szabályok munkaidő keret alkalmazása esetén

     Munkaidő beosztás kérdései

6.   Figyelemfelhívás ágazati kollektív szerződésekre

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2018.01.23-i alkalom kiemelt témái:

1.   Bérügyvitelt érintő 2018-tól hatályos változások áttekintése

     Adókat, járulékokat érintő változások

     Adózás rendjét érintő változások

     Munkáltatói adómegállapítás lehetőségének megszűnése

      Ügyfélkapu, cégkapu alkalmazásával kapcsolatos újabb változások

     A korábbit felváltó új foglalkoztatói igazolás, új regisztrációs lap

     Bérügyviteli munkát érintő NAV közlemények pl. Pmt. szerinti szabályzatkészítéssel kapcsolatos közlemény

2.   Figyelemfelhívás az évváltáshoz kapcsolódó bérügyviteli tudnivalókra, elkövethető hibákra

     Kifizetés napjának jelentősége – Melyik évre kell bevallani adott jövedelmet?

     Minimálbér / garantált bérminimum alkalmazási kérdései alkalmazottak, társas vállalkozók, megbízási jogviszonyban állók esetén

     Kisadózó társaságok NY nyilatkozata körüli félreértések

3.   Bevallási tervezet gyakorlati kérdései, buktatói

     Bevallási tervezet alapjául szolgáló információk rendszere

     Bevallási tervezet alapjául szolgáló információk rendszere ismeretének hiányából adódó hibák

     Adóalap- és adókedvezmények figyelembe vétele

     Felső határ felett levont 14 %-os egészségügyi hozzájárulás szerepeltetésének, visszaigénylésének kérdései

4.   Munkaszerződés bérügyviteli gyakorlati kérdései, buktatói

     Melyek a munkaszerződés kötelező és választható elemei

     Milyen szabályt kell követni, ha a munkaszerződés nem tartalmaz olyan információt, amely a bérügyviteli munkához szükséges

     Részmunkaidő és az általánosnál rövidebb teljes munkaidő megkülönböztetésének jelentősége, kapcsolata a minimálbérrel, garantált bérminimummal illetve az arányos szolgálati idővel

A 2017. évi Bérszámfejtő Klub feldolgozott kiemelt témái:

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2017.11.30-i alkalom kiemelt témái:

1.   Előzetes információk a jövő évi várható változásokról bérügyviteli területen dolgozók részére

     Legújabb „saláta” törvény

     Polgári, közigazgatási bírósági és adóigazgatási eljárási új törvények, az eljárási rendszer változása

     „Szankció” törvény

     Kisadózó vállalkozásokat érintő kiemelt változások

2.   Egészségbiztosítási hatóság 2017. november 1-jétől hatályos újabb szervezeti változásával kapcsolatos gyakorlati információk kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók részére

     Újabb szervezeti változás

     A MÁK Központi Egészségbiztosítási Főosztályának szakmai honlapja

     Az ellátások igénylésével és regisztrációval kapcsolatos nyomtatványok elérhetősége

     Gyakorlati tudnivaló foglalkoztatói igazolás befogadásának – benyújtott regisztráció ellenére történő – elutasítása esetére

3.   Cégkapus regisztrációs kötelezettség gyakorlati kérdései – újabb információk

     Cégkapu szolgáltatás indulási időpontja

     Egyéni vállalkozók kötelező elektronikus kapcsolattartása

     Cégkapu regisztráció honlap cím

     Cégkapu regisztráció online módon illetve elektronikus űrlap benyújtásával

     Cégkapu törlése

4.   Gazdasági társaságoknál leggyakrabban előforduló jogviszonyok rendszerezése bérügyviteli szemmel

     Munkaviszony – társas vállalkozói jogviszony – megbízási/vállalkozási jogviszony fogalmai

     Jogviszony alapján a magánszemélyt megillető juttatás elnevezése

     Jogviszony alapján a cég illetve a magánszemély megnevezése a jogszabályokban

     Fogalmak értelmezéséhez kapcsolódó kiemelt fogalmak

5.   Figyelemfelhívások bérügyviteli területen dolgozók számára

     Ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás

     14 %-os egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapítási kérdései

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2017.10.26-i alkalom kiemelt témái:

1.  Társas vállalkozók, tulajdonos-ügyvezetők jogviszonyai

     Mely esetben kell bejelenteni a jogviszonyt T1041 lapon

     08-as bevallás és adatszolgáltatás társas vállalkozókra vonatkozó speciális előírásai

     Milyen adó- és járulékfizetési terhek milyen esetben terhelik a jogviszonyt

     Mely esetben fordulhat elő, hogy bevétel és jövedelem hiányában is van adó- és járulékfizetési kötelezettség

     Mely esetben fordulhat elő szociális hozzájárulási adó kötelezettség alsó határára vonatkozó kötelezettség a tag munkaviszonya, megbízási jogviszonya fennállásakor

     Nyugdíjas tulajdonosok jogviszonyának megítélési nehézségei

     Jogszerű megoldási lehetőségek nehézségekkel küzdő vállalkozások részére

     Kisadózó vállalkozások tulajdonosaira vonatkozó eltérő szabályok, nehézségek, buktatók

2.  Egészségügyi hozzájárulás felső határa megállapításának gyakorlati kérdései

     Mely kötelezettségek számíthatók be az egészségügyi hozzájárulás felső határába

     Gyakorlati praktikák osztalék fizetéskor az egészségügyi hozzájárulás kötelezettség megállapításához

3.  „Számlaképes” és nem „számlaképes” magánszemélyek, szünetelő egyéni vállalkozók részére történő kifizetések bérügyviteli kérdései

     Magánszemély megbízott, adószámos magánszemély, tevékenységét szünetelő egyéni vállalkozók megkülönböztetésének gyakorlati kérdései

     Magánszemély megbízott, adószámos magánszemély, tevékenységét szünetelő egyéni vállalkozók részére kifizetett juttatások elszámolása, közterhei

4.  Figyelemfelhívások bérügyviteli területen dolgozók számára

     Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások iránti kérelmek kötelező elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok

     Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapításával kapcsolatos kiemelt gyakorlati buktatók

     Kifizetés napjának jelentősége

     Pénzben nyújtott béren kívüli juttatás értékhatár feletti részre vonatkozó különleges szabályok, esettanulmány

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2017.09.28-i alkalom kiemelt témái:

1.  Cégkapus regisztrációs kötelezettség gyakorlati kérdései - a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó kötelező elektronikus ügyintézés szabályait 2018. január 1-jétől kötelező alkalmazni

     Cégkapu regisztráció jelentése, jelentősége

     Pontosan mely szervezetekre terjed ki a kötelezettség

     Újonnan bevezetendő elektronikus rendszerek bérügyviteli szempontból lényeges esetei, beleértve az új azonosítási szolgáltatásokat (KAÜ, KASZ), személyazonosság hiteles igazolásának szolgáltatását (KÜNY), illetve a rendelkezési nyilvántartást is

2.  Nyugdíjas szövetkezetekre vonatkozó szabályok bérügyviteli szemmel

     A szövetkezeti tagsági jogviszonyra vonatkozó különleges bérügyviteli szabályok áttekintése

     Nyugdíjas szövetkezetekre vonatkozó különleges szabályok

3.  Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénylésének gyakorlati kérdései, figyelemfelhívással a 2017. július 1-jétől hatályos új benyújtási szabályokra, kitérve az előzetes regisztráció gyakorlati kérdéseire

     Pénzbeli ellátások iránti kérelem benyújtásának gyakorlati kérdései

     Kötelező elektronikus benyújtás 2017. július 1-jétől

     Előzetes regisztráció menete, szükséges nyomtatványa, benyújtása, gyakorlati kérdései

4.  Országos Egészségbiztosítási Pénztár megszűnésével kapcsolatos gyakorlati információk kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók részére

     Pénzbeli egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos új szervek

     Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás igénylésével kapcsolatos nyomtatványok új elérhetősége

5.  Táppénz és betegszabadság bérügyviteli kérdései

     Táppénz és betegszabadság összefüggései, eltérései bérügyviteli gyakorlati szemmel

     Hogyan lehet eldönteni, milyen esetekben jár táppénz és mikor betegszabadság

     Év végén áthúzódó betegség esetén követendő helyes eljárás

6. Szülési szabadság és gyermekgondozás céljára igénybevett fizetés nélküli szabadság bérügyviteli kérdései

     Szülési szabadság és gyermekgondozás céljára igénybevett fizetés nélküli szabadság összefüggései és eltérései

     Az eltérés gyakorlati jelentősége szabadságra jogosító idő, ellátás melletti keresőtevékenység szempontjából

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2017.04.27-i alkalom kiemelt témái:

1.  Szakképzettségek középfokú szintje megállapításának pontos jogszabályi háttere – különös tekintettel a garantált bérminimum alkalmazására

     Milyen szakmák esetében kötelező legalább a garantált bérminimum megállapítása, pontosan hol, milyen jogszabály rendelkezik erről részletesen

     A kérdés nemcsak a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében bír jelentőséggel, hanem a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulék- és szocho fizetési alsó határának megállapításánál is

     Csapdák a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében, kitekintéssel a bírói gyakorlatra

     Van összefüggése a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel

     Kell-e alkalmazni a szabályt megbízási jogviszony esetén

2.  Gyermekneveléssel összefüggő rendelkezések áttekintése a várandósságtól a gyermek fiatal felnőtt koráig

     Munka Törvénykönyve különleges szabályai

     Szabadság megállapításának problémái kiemelten a gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő szülő szabadságának számítási problémái

     Fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos kedvezmények (szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmények, illetve családi adóalap és családi járulékkedvezmény kérdései)

     Gyermekápolási táppénz kiemelt szabályai

     Párhuzamosan igénybe vehető ellátások kiemelt szabályai

     Ellátások melletti munkavállalás, vállalkozókra vonatkozó különleges szabályok figyelemfelhívással az esetenként nem következetes jogszabályi rendelkezésekkel

3.  Figyelemfelhívás az egyszemélyes gazdasági társaság, illetve gazdasági társaság egyedüli ügyvezetőinek munkaviszonyával kapcsolatos problémákra – különös tekintettel az egymásnak ellentmondó szakmai álláspontokra

     Lehet, vagy nem lehet munkaviszonyban az ügyvezető?

     Alkalmazkodási lehetőségek a megváltozott jogszabályi háttérhez

4. Figyelemfelhívás az új Ptk. társasági jogra vonatkozó rendelkezéseinek diszpozitív szabályozására és annak bérügyvitelt is érintő hatásaira

     Az új Ptk. társasági jogra vonatkozó rendelkezéseitől bizonyos meghatározott esetekben el lehet térni

     Az eltérés szabályozásának részletes áttekintése, korlátai

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2017.03.23-i alkalom kiemelt témái:

1.  Az adóbevallási tervezet csapdái – Ne maradjunk le a kedvezmények érvényesítéséről!

     Az adóbevallási tervezet a kifizetők által benyújtott havi adóbevallás és adatszolgáltatások (1608) adatai alapján készül, amelyek nem tartalmazzák minden esetben az igénybe vehető valamennyi kedvezményt

     A kedvezmények érvényesítésének rendszere, gyakorlata 

2.  Családi járulékkedvezmény utólagos érvényesítésének, megosztásának lehetősége, bevallásának gyakorlati lépései

     Miben tér el a megosztás és a közös érvényesítés fogalma, jelentősége, melyiket mikor lehet alkalmazni,

     Családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény eltérő fogalma, átváltása, gyakorlati alkalmazása

     Példák, esettanulmányok

3.  Személyi kedvezmény utólagos érvényesítésének lehetősége, bevallása, önellenőrzése a gyakorlatban

     Személyi kedvezmény utólagos érvényesítése a bevallásban

     Milyen jogszerű lehetőség van a személyi kedvezmény érvényesítésére, ha a családi kedvezmény miatt a személyi jövedelemadó összege nem nyújt fedezetet a személyi kedvezmény érvényesítésére

     Példák, esettanulmányok

4. Bevallási tervezek elektronikus elérhetősége a gyakorlatban – eSZJA rendszer használata

     A bevallási tervezetek elektronikus elérhetőségének módozatai – bejelentkezés Központi Rendszeren (KR) keresztül vagy közvetlenül

     A bevallási tervezet megtekintése teljes tervezetként, témakörökre bontva

     A bevallási tervezet alapját képező adatok megtekintése

5. Bevallási tervezetek módosítása a gyakorlatban

     A bevallási tervezet módosításának menete

6. Bevallási tervezet megtekintését követően a bevallás más módon való benyújtásának lehetőségei

     Egyéb lehetőségek a bevallási kötelezettség teljesítésére a bevallási tervezet elfogadása helyett

     Regisztráció nélküli online felület, üres bevallás letöltése, 16SZJA nyomtatvány kitöltése ÁNYK programmal

7. Új fogalom: Bevallási tervezetek korrigálása

     A bevallási tervezetek korrigálásának három esete – hibás bevallás javítása, önellenőrzés, adózói javítás

8. Adóbevallások és adatszolgáltatások, illetve bejelentések adatainak módosításával kapcsolatos fogalmak rendszerezése

      Javítás, helyesbítés, önellenőrzés, törlés, változás-bejelentés eltérő fogalma, jelentősége, kiegészítése a korrigálás nevű új fogalommal

9. Mit tanácsoljunk azoknak, akik március 15-ig nem kérték a bevallási tervezet postai megküldését, és nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval?

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2017.02.23-i alkalom kiemelt témái:

1.  2017-től hatályos kiemelt változások áttekintése bérügyviteli szempontból

     NAV bevallások elnevezéseinek koncepcióváltása – új számozások, elnevezések ismertetése, hogy ne veszítsenek időt a kollégák hosszas keresgéléssel

     1708A-01-02 lap szakképzési hozzájárulással kapcsolatos gyakorlati képzésre vonatkozó kérdésének új megválaszolási lehetősége

     A 2016 évi szja bevallások teljesítési lehetőségei  

     Adóbevallási tervezet bevezetésével kapcsolatos gyakorlati kérdések – kinek, mikor, mit, hogyan kell tennie, nem tennie

2.  NY nyilatkozatok

     Gyakorlati problémák – mikor, hogyan, mi helyettesíthető a nyilatkozattal

     A kisadózó vállalkozások illetve egyéni vállalkozások bevallási kötelezettségeivel kapcsolatos szakmai félreértések oka, tisztázása

     1758 bevallás kapcsolata az NY nyilatkozattal

3. A családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban gyermekes családokra leselkedő korábbi és új veszélyek

     Gyed mellett tevékenységet végzők családi kedvezmény érvényesítésének csapdái, hivatali levél hiányosságaira való figyelemfelhívás

     A kétszeres érvényesítés megakadályozására hivatott biztosíték 2017-es eltörlésével veszélybe kerülnek a gyermekes családok

4. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak kötelező elektronikus igénylésére vonatkozó szabály hatályba léptetésének elcsúsztatása 2017. július 1-jére

     Az igény érvényesítéséhez szükséges nyomtatvány, pl. foglalkoztatói igazolás személyes vagy postai úton történő benyújtásának lehetősége 2017. július 1-jétől fog megszűnni

     az ellátás iránti kérelem kizárólag a beküldésre jogosult regisztrációját követően, elektronikus úton nyújtható majd be

     A regisztráció gyakorlati problémái

5. Kilométerenkénti 15 Ft-os illetve 9 Ft-os költségtérítés gyakorlati kérdései

     A 2017. január folyamán e témában hozott kormány rendelet hatályba lépésével kialakult helyezet gyakorlati értelmezése

6. Belföldi napidíj elszámolására vonatkozó változás 2017. január 1-jétől

     2017. január 1-jétől módosították az Szja törvény 3. számú mellékletét, ennek következményeit vesszük számba

7. Figyelemfelhívás szocho kedvezmények bürokratikus csapdáira

     Számos szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybe vételének feltétele olyan speciális igazolás megléte, amelyek egyébként kétséget kizáróan igazolhatók más módon is

A 2016. évi Bérszámfejtő Klub feldolgozott kiemelt témái:

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2016.12.05-e helyett 2017.01.24-én megtartott alkalom kiemelt témái:

1.  2017-től hatályos törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból

     Béren kívüli juttatások és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások új rendszere, szabályainak változása

     Adóbevallási tervezet bevezetése a korábban kihirdetett szabályok helyett más rendelkezések alkalmazásával - az erre vonatkozó szabályokat először a 2016. évben elért jövedelmekre vonatkozóan kell alkalmazni

     Kisadózó vállalkozások értékhatár emelése, különös tekintettel az áfa alanyi mentes értékhatár nem azonos szintű emelésére

     Lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok módosítása

     Szocho és Tbj. változások, további Szja tv. és Eho változások, valamint az adózás rendjéről szóló törvény és más kapcsolódó törvények (Ebtv., Eva, Ekho stb.) változásai bérügyviteli szemmel

     Változások a „megbízható adózó” és „kockázatos adózó” minősítés szabályaiban, a minősítés rendszere, jelentősége, kapcsolata a bérügyvitellel

     Figyelemfelhívás egyes korábban hozott törvényi rendelkezések hatályba lépésének elmaradásáról (Art, Kiva, Tbj.)

2.  Szövetkezeti tagsági jogviszony bérszámfejtése – kiemelt figyelemmel a szociális szövetkezetek tagi munkavégzési jogviszonyára, illetve az iskolaszövetkezetekre

A szövetkezeti tagsági jogviszonyra vonatkozó különleges és speciális bérügyviteli szabályok áttekintése

3.  Iskolaszövetkezetekre vonatkozó szabályozás változása 2016. szeptember 1-jétől

Az iskolaszövetkezetekre vonatkozó koncepcióváltással összefüggő jogszabályi változásokkal kapcsolatos figyelemfelhívás

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2016.11.07-i alkalom kiemelt témái:

1.   Megváltozott munkaképességűekre vonatkozó bérügyviteli kérdések, adózási csapdák

        Milyen esetben lehet, és milyen esetben nem lehet szociális hozzájárulási adó kedvezményt érvényesíteni

        Családi kedvezmény különleges érvényesítésének lehetőségei megváltozott munkaképességű személyek esetén

        Rehabilitációs hozzájárulás létszám adatában milyen feltételek fennállása esetén vehetők figyelembe

2.   Adó- és járulékkedvezmények igénybevételével kapcsolatos különleges szabályok, elkövethető hibák, buktatók

        Családi kedvezmény megosztás és közös érvényesítés kérdései

        Családi kedvezmény igénybevétele saját jogon

        Családi járulékkedvezmény milyen esetben nem érvényesíthető

        Szociális hozzájárulási adó kedvezmények különleges korlátai, speciális igazolások,

        Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezmények összefüggései

3.   Súlyos betegség esetén járó személyi kedvezmény érvényesítésének kérdései

        Nyilatkozat, igazolás kérdései

        Több éve fennálló betegség esetén az utólagos érvényesítés kérdései

4.   Érdekképviseleti tagdíj eltérő kezelése a személyi jövedelemadó, illetve a járulékok és a szociális hozzájárulási adó kötelezettség szempontjából

        Érdekképviseleti tagdíjra vonatkozó szabály a személyi jövedelemadó törvényben

        Érdekképviseleti tagdíjra vonatkozó szabály a Tbj-ben és a szociális hozzájárulási adó kötelezettséget megállapító törvényben

5.   Ügyelet és készenlét további bérügyviteli kérdései

        Az előző szakmai napon érintett témát folytatva foglalkozunk az ügyeletre és a készenlétre vonatkozó további munkajogi szabályokkal

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2016.09.26-i alkalom kiemelt témái:

1.   Felkészülés az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylésére vonatkozó 2017-től életbe lépő változásra nem kifizetőhelyek esetén

        2017-től TB kifizetőhellyel nem rendelkezők esetén megváltozik a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (táppénz, csed, gyed) igénylésének szabálya: az ellátás iránti kérelem kizárólag a beküldésre jogosult regisztrációját követően, elektronikus úton nyújtható majd be, postai úton vagy személyesen már nem lesz benyújtható

        Regisztráció menete, szükséges nyomtatványa, benyújtása

        Pénzbeli ellátások iránti kérelem benyújtásának egyéb gyakorlati szabályainak áttekintése

2.   A Munka Törvénykönyve kiemelt munkajogi kérdéseinek áttekintése bérügyviteli szempontból

        Munkáltató tevékenységével kapcsolatos fogalmak – mikor minősül a munkáltató tevékenysége megszakítás nélküli, több műszakos illetve idényjellegű tevékenységnek

        Készenlét és készenléti jellegű munkakör eltérő fogalma, jelentősége

        Munkaszerződés szerinti napi munkaidő és a beosztás szerinti napi munkaidő eltérő fogalma, jelentősége

        Munkaidővel kapcsolatos további kérdések – általános teljes napi munkaidő, hosszabb teljes napi munkaidő, rövidebb teljes napi munkaidő, részfoglalkoztatás megkülönböztetése, alkalmazhatósági esetei, jelentősége a bérügyviteli feladatok ellátása során

        Napi pihenőidő, heti pihenőnap, heti pihenőidő szabályai

        Munkaidő-beosztás kiemelt szabályai

1.      Kötetlen munkarend – milyen feltételek esetén adhatja át a munkáltató a munkaidő-beosztás jogát a munkavállalónak

2.      Egyenlőtlen munkaidő-beosztás fogalma, lehetséges esetei

3.      Osztott napi munkaidő

        Rendkívüli munkaidő szabályai

        Egyéb kérdések

1.      Fontos értelmező rendelkezések – pl. hozzátartozó, fogyatékos gyermek, kötelező orvosi vizsgálat, stb.

2.      Előlegnyújtásból eredő követelés fogalma

3.   Munkaidő keret szabályainak áttekintése bérügyviteli szemmel

        Munkaidő keretben teljesítendő munkaidő megállapítása, szabadság, fizetett ünnepek, egyéb távollétek figyelembe vételének szabályai

        Munkaidő keret tartamának meghatározása – a leghosszabb megállapítható időtartam meghatározásának szabályai – milyen esetben lehet hosszabb 4 hónapnál, 6 hónapnál

        Munkaidő keret kezdő és befejező időpontjának meghatározása

        Munkabér védelmére vonatkozó különleges előírások munkaidő keret alkalmazása esetén

        Munkaviszony munkaidő keret lejárta előtti megszűnése esetén alkalmazandó elszámolási szabályok – hogyan kell eldönteni, hogy a rendkívüli munkaidőre, vagy az állásidőre vagy az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályokat kell-e betartani

4.   Keresőtevékenység korlátozásának illetve kereseti korlátok szabályai, változásai

A téma feldolgozása során végigvesszük a nyugdíjasokra, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, közszférában foglalkoztatottakra, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülőkre, gyermek gondozásával kapcsolatos ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályokkal.

5.   Gyermek gondozásával kapcsolatos ellátásban részesülők foglalkoztatásával, vállalkozás indításával, folytatásával kapcsolatos gyakorlati kérdések, korlátok, buktatók

Előző témát folytatva kiemelten foglalkozunk a gyermek gondozásával kapcsolatos ellátásban részesülőkre vonatkozó megváltozott szabályokkal

6.   Heti 36 órás foglalkoztatás kérdésének gyakorlati megítélésének jelentősége, buktatói többes jogviszonyban állók esetén

A többes jogviszonyban állók esetében a heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony megléte meghatározóan befolyásolja a közterhek mértékét. Kiemelten fontos, hogy helyesen állapítsuk meg fennállását.

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2016.04.22-i alkalom kiemelt témái:

1.   Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény év végi közös érvényesítésének, megosztásának kérdései összetettebb esetekben, példákkal

        a 2016. március 22-i Bérszámfejtők Klubja szakmai napján feldolgozott téma folytatása bonyolultabb konkrét esetek bemutatásával

        a családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény év végi utólagos közös érvényesítésének, megosztásának elszámolásával kapcsolatos számítások, illetve a szükséges adatok bevallásban történő szerepeltetésének kérdései összetettebb esetekben

1.   Vasárnapi pótlékra vonatkozó szabályok változásának kérdései a vasárnapi boltzár eltörlésével összefüggésben

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmának eltörlésével összefüggésben a Munka Törvénykönyve vasárnapi pótlékra vonatkozó szabályait is megváltoztatják, ezeket a változásokat tekintjük át bérügyviteli gyakorlati szempontból.

2.   A Munka Törvénykönyve pótlékokra vonatkozó szabályainak áttekintése példákkal

A téma feldolgozása során végigvesszük a Munka Törvénykönyvében meghatározott pótlékok alkalmazásának eseteit, a vonatkozó rendelkezéseket, számításait, konkrét számfejtési példák bemutatásával

3.   Segítő családtagok foglalkoztatására vonatkozó gyakorlati kérdések

A segítő családtagok jogszerű foglalkoztatási lehetőségeit tekintjük át különös tekintettel arra, hogy a segítő családtag fogalmát, és a reájuk vonatkozó rendelkezéseket a társadalombiztosítási jog 2012. óta nem tartalmazza.

Bérszámfejtők Klubja 2016. március 22-i alkalom kiemelt témái

1.      Magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának (1553) buktatói

A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának problémái között kiemelten foglalkoztunk:

         a családi kedvezmény adatainak új rendszerű megadásával kapcsolatos, illetve

        a családi járulékkedvezmény adatainak megadásával kapcsolatos, továbbá

        a családi kedvezmény év végi közös érvényesítésre, megosztásra, illetve

        a családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény év végi utólagos érvényesítésével, elszámolásával kapcsolatos számítások, illetve a szükséges adatok bevallásban történő szerepeltetésének kérdéseivel,

        beleértve az esetleges befizetési különbözeti bírság számítási, bevallási szabályait, továbbá

         kitekintünk a levonandó 14 %-os egészségügyi hozzájárulás számításával, szerepeltetésével és bevallásával kapcsolatos problémákra is.

2.      Félreértések a kisadózó vállalkozások bevallási kötelezettségével kapcsolatban

A kisadózó vállalkozások bevallási kötelezettségével kapcsolatban a gyakorlatban számos téves információ terjed a kollégák körében, különös tekintettel az alkalmazottakat nem foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozóan.

A téma feldolgozása során

        a jogszabályi háttér értelmezését, illetve

         a téves információk alapjául szolgáló egyes anyagokat tekintettük át..

3.      Kisadózó, kiva hatálya alatti és evás vállalkozások ügyvezetőire és személyesen közreműködő tulajdonosaira vonatkozó eltérő szabályok bérügyviteli kérdései

A téma feldolgozása során áttekintjük a speciális adózást választó társaságok személyesen közreműködő tulajdonosaira és ügyvezetőire vonatkozó eltérő bérügyviteli szabályokat.

4.   Munkaviszony, megbízási jogviszony létesítését kizáró körülmények, ezek elkerülésének lehetséges megoldásai

A téma feldolgozása során felhívjuk a figyelmet azokra az esetekre, amikor a gazdasági társaság tulajdonosa saját társaságával nem köthet munkaszerződést vagy megbízási szerződést.

Foglalkozunk a gyakorlatban ezek elkerülését célzó megoldások buktatóival, de jogszerű megoldási lehetőségekkel is.

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2016.február 2-i alkalom kiemelt témái:

1.      2016. évi változások áttekintése bérügyviteli szempontból

         bevallási nyilatkozat bevezetésével kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek a 2016. január havi adóbevallás és adatszolgáltatás során

        bevallási nyilatkozattal kapcsolatos adóhatósági eljárás kérdései

        bevallási nyilatkozattal kapcsolatos adózói kérdések – önellenőrzés, rendelkezés az adóról, stb.

       családi adókedvezmény nyilatkozat változása, kapcsolata a havi adóbevallás és adatszolgáltatás tartalmának bővítésével

        egységes képviseleti adatlap (EGYKE) egységes folyószámla bevezetésével összefüggő változása

        biztosítottak bejelentésére (16T1041) vonatkozó 2016-tól érvényes kiegészítő szabályok

2.      Képviseletre, meghatalmazásra vonatkozó szabályok bérügyviteli szemmel

3.      Adóelőleg nyilatkozatok befogadási szabályai, tévesen adott nyilatkozatok szankciói

        milyen esetben nem fogadhatja be a kifizető az adókedvezményekre, költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatokat, illetve ezzel kapcsolatban milyen kötelező tájékoztatási kötelezettsége van

        magánszemélyre vonatkozó kötelezettségek, nem helytálló adóelőleg nyilatkozat adójogi szankciói (költség különbözeti bírság, befizetési különbözeti bírság, adóbevallásra vonatkozó következmény)

4.      Kiemelt munkajogi kérdések bérügyviteli szemmel

        melyek a munkaszerződés kötelező elemei

        milyen rendelkezést kell alkalmazni olyan esetben, amikor a munkaszerződés valamely feltételt nem szabályoz,

        a részmunkaidő és az általánosnál rövidebb teljes munkaidő közötti lényeges különbség jelentősége, kapcsolata a minimálbérrel, garantált bérminimummal, illetve az arányos szolgálati idővel

        az apai pótszabadság különleges szabályai a munkaviszony megszűnése esetén,

        éven áthúzódó keresőképtelenség esetén milyen esetben kell betegszabadságot számfejteni, és milyen esetben jár táppénz a dolgozónak,

        munkavégzés alóli mentesülés díjazással járó és díjazással nem járó esetei;

        szabadságra vonatkozó szabályok – kiszámítása, szabadságra jogosító időtartamok, pótszabadságok, apai pótszabadságra vonatkozó különleges rendelkezések,

        betegszabadság szabályai, milyen esetben jár, milyen esetben nem jár, kiszámítása, kapcsolata a táppénzzel különös tekintettel az éven áthúzódó betegségekre

A Bérszámfejtő Klub 2015. évben feldolgozott kiemelt témái:

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái:

1.  Törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból

2015. év folyamán történt törvényi változásokon kívül november 17-én két olyan törvényt is elfogadtak, amelyek érintik a bérügyviteli feladatokat

A 2016-tól hatályos törvényi változásokkal kapcsolatban kiemelten foglalkozunk a következő témákkal:

– Biztosítottak bejelentőlapján (T1041) a szakképzettségre vonatkozó adatokat is meg kell adni - ezt a rendelkezést nem vonták vissza

– Bevallási nyilatkozat bevezetése – már a 2015. évre vonatkozóan is benyújtható, meghatározott foglalkoztatókhoz kell benyújtani, és az információt ők kötelesek az adóhatóság felé továbbítani, ezért ennek szabályait 2016. év legelején már alkalmazni kell a foglalkoztatóknak

– Havi adóbevallás és adatszolgáltatás (08) körét bővítik a családi kedvezménnyel kapcsolatos további adatokkal

– A „megbízható adózó” és „kockázatos adózó” minősítés, a minősítés rendszere, jelentősége, kapcsolata a bérügyvitellel

– Az adózás rendjéről szóló törvényen kívüli más kapcsolódó törvények (Szja tv., Tny., Ebtv., Cst., stb.) változásai bérügyviteli szemmel

2017-től hatályos törvényi változásokkal kapcsolatban:

– Adóbevallási tervezet bevezetése, rendszere - az erre vonatkozó szabályokat először a 2016. évben elért jövedelmekre vonatkozóan kell alkalmazni

2.  Több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók bérügyviteli kérdései

Több munkáltató általi foglalkoztatás szabályai, biztosítotti bejelentés, munkáltatók között elszámolás speciális kérdései

3.  Figyelemfelhívás – bérügyviteli feladatok ellátásával kapcsolatban – külföldieket Magyarországon foglalkoztatók, illetve magyarokat külföldön foglalkoztatók részére 

A külföldieket Magyarországon foglalkoztatók, illetve magyarokat külföldön foglalkozatók által leggyakrabban elkövethető hibákra való figyelemfelhívás

4.  Számfejtett, de valamilyen okból ki nem fizetett munkabér adózási kérdései

A téma feldolgozása során áttekintjük, hogyan kell alkalmazni az adó- és járulékfizetési és bevallási szabályokat olyan esetben, amikor a számfejtett munkabér tényleges kifizetése valamilyen okból elmarad

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2015. október 28-i alkalom kiemelt témái:

1.      NAV egységes folyószámla 2016. januártól történő bevezetése – megszűnik az adófolyószámlák és vámfolyószámlák elkülönült hozzáférése – tág körben van szükség a bejelentett meghatalmazások módosítására és új bejelentésére – EGYKESZ adatlap bevezetése korlátozott időre, 2015. december 31-ig

A korábban bejelentett adófolyószámla hozzáférési jogosultságok alapján 2016. januártól a folyószámla elektronikus lekérésére nem lesz jogosult, akinek a meghatalmazása csak adófolyószámla vagy csak vámfolyószámla lekérdezési meghatalmazásra szól, és a meghatalmazója nem módosítja a NAV-hoz jelenleg bejelentett, folyószámla kivonat lekérdezésére kapott meghatalmazását – megjegyzés: ezt az előírást 2015.11.17-én az Országgyűlés új rendelkezések megalkotásával gyakorlatilag visszavonta

2.      Közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat fogalma

A téma feldolgozása során áttekintjük azokat az eseteket, amikor a meghatalmazásra tanú aláírása is szükséges, és amikor nem.

Az előadás során kitérünk arra is, hogy pontosan mit tanúsít a tanú. 

3.      A biztosítottak bejelentő lapja (T1041) 2016-tól a végzettségre, szakképzettségre vonatkozó részletes adatokkal bővül 

2016. január 1-jétől már belépéskor kérni kell a dolgozótól a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését igazoló okiratokat, mert ezekről, és az okiratot kibocsátó intézmény nevéről, illetve az okirat számáról is kötelező lesz adatokat szolgáltatni a biztosítottak bejelentőlapján megjegyzés: ezt a rendelkezést az Országgyűlés fenntartotta, nem módosította

4.      A munkavállalók más munkáltatónál történő foglalkoztatásának szabályai az új Munka Törvénykönyvében

A korábbi Munka Törvénykönyve szerinti kirendelés helyébe lépő új fogalom és szabályai

5.      Felmondási tilalom –felmondási védelem eltérő fogalma, jelentősége

6.      Apát gyermeke születésére tekintettel megillető pótszabadság elméleti és gyakorlati kérdései

Az apai pótszabadság idejére járó távolléti díj és közterheinek költségvetés által történő megtérítésének szabályai, igénylés nyomtatványa, benyújtásának szabályai

7.      Gyermekes dolgozókra tekintettel járó szociális hozzájárulási adó kedvezmény szabályai, különös tekintettel a kettős időbeli korlát alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdéseire, példák bemutatásával

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2015. szeptember 23-i alkalom kiemelt témái:

1.  Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapításával kapcsolatos 2015-től hatályos változtatások - irányadó időszak és számítási időszak illetve kereset és keresőtevékenység meghatározásának új szabályai

    A téma feldolgozásánál érintettük a gyermeket tervező, váró szülőket foglalkoztató kérdéseket, mint például:

    hogyan döntsük el,

    - célszerű-e munkahelyet váltatni?

    - a mama vagy a papa igényelje-e az ellátást?

2.  Milyen feltételek fennállása esetén vehető figyelembe egy dolgozó megváltozott munkaképességű személyként a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség szempontjából?

    Feltételek áttekintése, beleértve a témát érintő 2015. évközi változásokat

3.  Mikor számít be a nyugdíj megállapításánál a ténylegesen ledolgozott időnél rövidebb időszak a szolgálati időbe? 

     Arányosan elismerhető szolgálati időre vonatkozó szabályok részmunkaidős foglalkoztatás illetve kiadózó vállalkozók esetén

4.  Egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok rendszere

5.  Milyen időponttól szükséges a családi kedvezmény érvényesítéséhez a gyermek adóazonosító jele? 

    A 2015. évközi jogszabály változás áttekintése

6.  Egyszemélyes gazdasági társaságok tulajdonosainak lehetséges jogviszonyai saját társaságukkal

     Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével kapcsolatos változás

7.  Milyen esetben történhet meg egy szerződés átminősítése hatósági ellenőrzés során?

    Szerződések minősítését megalapozó, a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szóló irányelv áttekintése

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2015. június 24-i alkalom kiemelt témái:

1.  A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatos legújabb változtatás

2.  Szociális hozzájárulási adó kedvezmények rendszere, kapcsolata a szakképzési hozzájárulás kötelezettség megállapításánál figyelembe vehető kedvezményekkel

3.  Szabadságra jogosító időtartamok, a 2015-től hatályos jogszabályváltozásra való figyelemfelhívással

4.  Gyermek ápolása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozókat megillető szabadság megállapítása a 2015-től hatályos és korábbi jogszabályváltozások tükrében, számítási példával

5.  Egészségügyi szolgáltatás igénybevételi jogosultság biztosítási jogviszony, illetve más jogosultsági feltétel megszűnését követően (45 napos szabály)

6.  Felmondási idő alatt a dolgozó munkavégzés alóli felmentésének kötelező és választható esetei, felmentési időre járó díjazás

BÉRSZÁMFEJTŐK KLUBJA 2015. március 23-i alkalom kiemelt témái:

1.  A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés bérügyviteli buktatói

2.  Családi járulékkedvezmény figyelembe vétele az év végi személyi jövedelemadó elszámolásakor

3.  Béren kívüli juttatások éves értékhatárait meghaladóan nyújtott egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó közteher bevallási szabályai

4.  Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylésére vonatkozó 2015. évi változások kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatottak esetén

5.  Munkavállalói rendes felmondás munkajogi kérdései, különös tekintettel a felmondási időre, illetve a munkavégzés alóli felmentés kérdésére

6.  Munkába járás költségtérítésének kérdései a Munka Törvénykönyvében, a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben, illetve a vonatkozó kormány rendelet áttekintése