Örömmel tájékoztatom a kedves érdeklődőket, hogy

2020. január 14-i, 21-i és 25-i előadásomat követően februárban 2020-ban is útjára indul a saját szervezésű

JMG Bérügyviteli klub

2019-től volt tanítványaim, illetve korábbi tanfolyamaim, előadásaim résztvevői számára saját szervezésű klubot indítottam. A klub nem zártkörű, minden bérügyvitel iránt érdeklődő kollégát szeretettel várunk!

Mottó: Beszéljünk a bérügyvitelről érthetően, gyakorlatiasan!

A klub alkalmain a bérügyvitelt érintő aktuális témák mellett a gyakran felmerülő, vagy összetett kérdésekről lesz szó, és sort kerítünk majd az Országos Bérügyviteli Bajnokság lefutott feladatainak megoldására, a kapcsolódó szakmai területek részletes áttekintésével.

A Bérügyviteli klub évi 7 alkalommal kerül megrendezésre hó utolsó keddjén (egy kivétellel) és szombatján egyesével választható időponttal:

1.    02.28. péntek vagy 02.29. szombat                     4.    06.27. szombat vagy 06.30. kedd

2.    03.28. szombat vagy 03.31. kedd                        5.    09.26. szombat vagy 09.29. kedd

3.    04.25. szombat vagy 04.28. kedd                        6.    10.27. kedd vagy 10.31. szombat

                                              7.    11.24. kedd vagy 11.28. szombat

Helyszín: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A. (Astoria közvetlen közelében)

Éves részvételi díj: 63.700 Ft1 + áfa = 80.899 Ft, évközi csatlakozás esetén időarányos díjjal; Egyszeri alkalom díja: 13.000,- Ft + áfa = 16.510 Ft

Kedvezménnyel vehetnek részt a Bérszámfejtő Klub korábbi évi1 tagjai, a Bérszámfejtő Klub szakmai összefoglalójának korábbi évi1 előfizetői, volt tanítványaim, illetve korábbi tanfolyamaim, előadásaim résztvevői. Ugyanez a kedvezmény jár, ha egy cégtől több munkatárs vesz rész részt az előadáson.

Kedvezményes éves részvételi díj: 51.450 Ft + áfa = 63.342 Ft, évközi csatlakozás esetén időarányos díjjal;

Egyszeri alkalom kedvezményes részvételi díja: 10.500,- Ft + áfa = 13.335 Ft

Különleges kedvezmény: A 2020.01.14-i, 01.21-i vagy 01.25-i előadás résztvevői számára a klub éves részvételi díja: 47.700 Ft + áfa = 60.579 Ft, évközi csatlakozás esetén időarányos díjjal

1 2018. évvel bezárólag

További információ

Kitölthető jelentkezési lap

A 2019. évi JMG Bérügyviteli Klub feldolgozott kiemelt témái:

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.11.26-i és 12.01-i kiemelt témái:

1.   Cégkapu azonosítás beállítási gyakorlati kérdései, kitérve a társaságok és az egyéni vállalkozások eseteire is

     Vállalkozás bevallásainak benyújtása a vállalkozás saját cégkapujából

     Ügyfelek bevallásainak benyújtása könyvelőiroda cégkapujából

     Ügyfelek bevallásainak benyújtása, amennyiben a könyvelőiroda valamely dolgozója az ügyfél cégkapu megbízottja

2.   Figyelemfelhívás a munkaerő piacra visszatérő, bölcsődés gyermeket nevelő szülők állami támogatására

     Vissza nem térítendő támogatás feltételei, igénylése, összege,

     Támogatás elérhetőségének átmeneti jellege, igénylésének végső határideje

3.   Bírósági letiltások bérügyviteli kérdései

     Letiltásra vonatkozó, bérügyviteli feladatokat érintő jogszabályi rendelkezések

     Letiltási igazolás jelentősége jogviszony keletkezése és megszűnése esetén

     Letiltással kapcsolatos munkáltatói és bérügyviteli feladatokat ellátó dolgozóra vonatkozó felelősségi szabályok

4.   Évváltással kapcsolatos kiemelt kérdések

     Kifizetés napjának jelentősége – Melyik évre kell bevallani adott jövedelmet?

     Osztalékelőleg gyakorlati bérügyviteli kérdései – osztalékká váló és osztalékká nem váló osztalékelőleg kezelésének kérdései, kitérve a kötelezettségek és bevallás szabályaira

     Felkészülés az új társadalombiztosítási szabályozásra

5.   A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.10.26-i és 10.29-i kiemelt témái:

1.   Bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések utólagos megváltoztatásának gyakorlati kérdései

     Havi adó- és járulékbevallások (08) önellenőrzése, helyesbítése

     Havi adó- és járulékbevallások (08) kapcsolata az adófolyószámlával

     Biztosítottak bejelentőlapjának utólagos módosítása: változás, helyesbítés, törlés

2.   Biztosított fogalmának eltérő értelmezése egészségbiztosítási és társadalombiztosítási jogi szempontból, az eltérés gyakorlati jelentősége

     Biztosított fogalma az Ebtv. 5/A. § szerint

     Biztosított fogalma a Tbj. 5. § szerint

     Kapcsolódó fogalmak értelmezése

o   társadalombiztosítási ellátások rendszere

o   mely körre nem terjed ki a biztosítás

o   Uniós rendeletek, nemzetközi egyezmények alkalmazására vonatkozó előírások

o    baleseti ellátásra jogosultak a Tbj. szerint

o   egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a Tbj. szerint

o   egészségbiztosítási ellátásra jogosultak az Ebtv. szerint

o   passzív jogú egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szabályok

3.   Biztosítási jogviszony fennállásával, szünetelésével kapcsolatos fogalmak értelmezése, gyakorlati jelentősége

     Biztosítási jogviszony fennállása, szünetelése

     Kieső idő, folyamatos biztosítás, biztosítás megszakítása

     A témát körüljárva részletesen foglalkozunk a fogalmak helyes értelmezésének jelentőségével, rendszerével, kitérve a következő kérdéskörökkel való összefüggésekre is:

o   a nyugdíjjogosultság,

o   az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásra való jogosultság,

o    egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

o   egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség, továbbá

o   a biztosított egyéni és társas vállalkozók alsó határ szerinti kötelezettségeinek megállapításának kérdéskörére is

4.   A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.09.24-i és 09.28-i kiemelt témái:

1.   Munkaidőkeret alkalmazásának kiemelt gyakorlati kérdései

     Hogyan kell kiadni és elszámolni a szabadságot egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén?

     Mennyiben változtatja meg a szabadság kiadásának és elszámolásának módját, ha a dolgozót részmunkaidőben foglalkoztatják?

     Hogyan kell megállapítani, hogy a biztosítottak bejelentőlapján heti hány órára kell bejelenteni a dolgozót egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén?

     Hogyan célszerű megállapítani a munkaszerződésben szereplő napi vagy heti munkaidőt a tervezett beosztás szerinti munkaidőből?

     Több havi munkaidőkeret esetén hogyan kell elszámolni a munkaidőkeret közbenső hónapjaiban és utolsó hónapjában?

     Hogyan kell elszámolni a dolgozóval, ha a munkaidőkeret lejárta előtt megszűnik a munkaviszonya?Mely az elszámolás kétféle módja?

     Hogyan kell eldönteni, hogy a kilépő elszámolás kétféle módja közül melyiket kell alkalmazni adott esetben?

     Hogyan és mikor kell a túlóra pótlékot elszámolni beosztástól eltérő munkaidő és munkaidőkereten felül végzett munka esetén?

     „Önként vállalt” túlmunka szabályai, elszámolási kérdései

2.   Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezmények megváltozott rendszere, összefüggései

     A témát körüljárva részletesen foglalkozunk a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás kedvezmények szabályaival, kitérve a gyakorlatban erősen terjedő téves tájékoztatásokra

3.   Megbízási jogviszony elszámolásának gyakorlati kérdései

     Milyen esetben, és milyen határidővel kell a megbízási jogviszonyt bejelenteni?

     Hogyan kell eldönteni, hogy egy adott megbízási jogviszony keletkeztet-e biztosítással járó jogviszonyt?

     Megbízási jogviszony elszámolásával kapcsolatosan elkövethető hibák, félreértések

     Díj és jövedelem fogalmának megkülönböztetése, és a megkülönböztetés jelentősége

4.   Ügyelet – készenlét – készenléti jellegű munkakör fogalmainak értelmezése és gyakorlati problémái

5.   A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.06.25-i és 06.29-i kiemelt témái:

1.   Figyelemfelhívás egyéni vállalkozóktól elektronikus ügyek intézésére kapott meghatalmazással kapcsolatos eljárási és adatkezelési problémákra

     A hatóság az egyéni vállalkozó olyan ügyeiben is a szolgáltató céget értesíti, amelyek a magánszemély egyéni vállalkozásával nem függenek össze

     Amennyiben a magánszemély egyben egyéni vállalkozó is, fenti esetben nem küld részére a hatóság sem írásbeli sem elektronikus értesítést

2.   Szakképzési hozzájárulás kötelezettség alóli mentesülés esetei

     A témát körüljárva részletesen foglalkozunk az orvosokra vonatkozó különleges szabályokkal is

3.   Kiemelt költségelszámolások gyakorlati kérdései

     Napi díj elszámolás

     Munkába járás költségeinek elszámolása

4.   Gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozók szabadság elszámolásának gyakorlati problémái

     A szabadság napjainak megállapításával összefüggő korábbi és jelenleg hatályos szabályok és alkalmazásuk

     A témával kapcsolatban esettanulmányban tekintjük át a szabályok gyakorlati alkalmazását, a számítás célszerű módját

5.   Egyetemi és főiskolai hallgatók kötelező szakmai gyakorlatával kapcsolatos jogviszony bérügyviteli kérdései

6.   A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.04.27-i és 04.30-i kiemelt témái:

1.   NAV ellenőrzési eljárás során kötelező elektronikus ügyintézés gyakorlati kérdései

     ELLUGY nyomtatvány

     dokumentumok elektronikus beküldésének alapesete

     túlméretes dokumentumok elektronikus beküldésének módja

2.   Regisztráció új módja az egészségbiztosítási pénztári hatóságnál

     2019. április 1-jétől kizárólag az új regisztrációs lapot fogadják be

     Regisztráció cégek, illetve egyéni vállalkozók esetében

3.   Java frissítés gyakorlati problémái ÁNYK nyomtatvány letöltése során

     Bevallási nyomtatvány letöltési módja Windows 10 rendszer esetén a Java frissítést követően

4.   Adóalap- és adókedvezmények adóbevallásban való érvényesítése, kiemelten a családi járulékkedvezmény szerepeltetési és elszámolási kérdései 

     Adóalap- és adókedvezmények bevallásban történő szerepeltetésének különféle esetei, buktatói

     A témával kapcsolatban esettanulmányokban tekintjük át a családi járulékkedvezmény utólagos érvényesítésének eseteit

     Járulékkedvezmény elszámolása az adóbevallásban, különbözet megállapítása, bevallása

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.03.26-i és 03.30-i kiemelt témái:

1.   Aktuális témák bérügyviteli szemmel

     Cégkapu, értesítési tárhely, jogosultságkezelés kérdései

     A 2019-től bevezetett szociális hozzájárulási adó kedvezményekhez kapcsolódó igazolások, illetve kapcsolódó önellenőrzés kérdései

     Új szociális hozzájárulási adó kedvezményekhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás kérdései, kitérve az adóhivatali tájékoztatásra

     Bérként adó- és járulékköteles Cafeteria elemek kérdései

     Többes jogviszonyok – melyik a „főállás”? – mely esetben van választás, mely esetben diktálja a törvény

2.   Bevallási tervezet gyakorlati kérdései, buktatói

     Bevallási tervezet alapjául szolgáló információk rendszere

     Bevallási tervezet alapjául szolgáló információk rendszere ismeretének hiányából adódó hibák

     Adóalap- és adókedvezmények figyelembevétele

o   rémisztő összegű adófizetési kötelezettséget tartalmazhat az adóbevallási tervezet, figyelmen kívül maradt kedvezmény miatt

o   óriási, akár több százezer forint kedvezmény érvényesítése maradhat el, ami jogszerűen járna, szintén figyelmen kívül maradt kedvezmény miatt

     Felső határ felett levont 14 %-os egészségügyi hozzájárulás szerepeltetésének, visszaigénylésének kérdései

3.   Bevallási tervezet további gyakorlati kérdései

     Tovább bővült azoknak a köre, akik részére a NAV bevallás-tervezetet készít

     2018-tól nem minden esetben válik bevallássá automatikusan a bevallás-tervezet

     Mely körben szükséges a bevallási-tervezet jóváhagyása ahhoz, hogy bevallássá váljék?

4.   Adóalap- és adókedvezmények érvényesítésének szabályai

     Családi kedvezmény érvényesítésének kérdését körbejárjuk

o   mind kapcsolatát a járulékkedvezménnyel,

o   mind a megosztás, illetve a közös érvényesítés módjait,

o   mind az adóbevallási tervezet és az adóbevallás sorainak értelmezését, pontos kitöltését

     A témával kapcsolatban kitérünk a kedvezmények további fajtáira, érvényesítésükre és szerepeltetésükre a bevallási tervezetben, adóbevallásban

        Figyelemfelhívás a hivatalok által történő esetleges téves elszámolásra

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.02.23-i és 02.26-i kiemelt témái:

1.   Többes jogviszonyok gyakorlati csapdái

     Többes jogviszonyokra vonatkozó szabályok, kitérve a speciális adózási formákra

     A gazdasági társaságok tulajdonosai, ügyvezetői jogviszonyainak helyes eldöntése többes jogviszony esetén

     Figyelemfelhívás a járulékfizetési alsó határra és a szocho fizetési alsó határra vonatkozó kötelezettség alá esők eltérő körére

     Járulékfizetési és szocho fizetési alsó határ alóli mentesítő körülmények

     Figyelemfelhívás az alsó határ alóli mentesítő körülmények megítélésének csapdáira, különös tekintettel a hibás döntés következményeire

     Nyilatkozat tételi kötelezettség esetei, kapcsolata az adatszolgáltatási kötelezettséggel, nyilatkozat-minta

2.   Szociális hozzájárulási adó kedvezmények megszűnő, áthúzódó és új szabályai gyakorlati bérügyviteli szemmel, esettanulmányokkal, kitérve a könnyen elkövethető hibákra

     2019-ben nem érvényesíthető korábbi szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmények

     Megszűnt, de 2019-től még átmeneti idő alatt érvényesíthető korábbi szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmények

     Szocho kedvezmények megváltozott és új szabályai, kiemelten a megváltozott munkaképességű dolgozókra és gyesről visszatérőkre vonatkozó lényegesen megváltozott szabályokra

     Új szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmény, amelyet nem a Szocho törvény tartalmaz

     A kedvezmények szabályait esettanulmányokkal is elemezzük

3.   A Munka Törvénykönyve 2019-es változásával kapcsolatos kiemelt gyakorlati kérdések

     Túlóra és munkaidőkeret szabályainak változása, félreértések tisztázása

4.   Minimálbér vagy garantált bérminimum alkalmazásának kérdésköre, gyakorlati nehézségei

     Mely esetekben, mely szakmáknál kell alkalmazni

     Biztosított egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó előírás

     Középfokú iskolai végzettség, középfokú szakképzettség jelentősége

     A szakmai végzettségek szintbeli besorolását meghatározó jogszabály

     A garantált bérminimumra vonatkozó rendelkezések gyakorlati alkalmazásának kérdései munkaviszonyban állók, egyéni és társas vállalkozók, tulajdonosok, illetve megbízási jogviszonyban állók esetében