JMG BÉRÜGYVITELI KLUB

Beszéljünk a bérügyvitelről érthetően, gyakorlatiasan!

IDŐPONTOK

03.28. szombat vagy 03.31. kedd - ONLINE

04.25. szombat vagy 04.28. kedd- ONLINE

06.27. szombat vagy 06.30. kedd

09.26. szombat vagy 09.29. kedd

10.27. kedd vagy 10.31. szombat

11.24. kedd vagy 11.28. szombat

 

Helyszín: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A. (Astoria közvetlen közelében)

Részvételi díj

Egyszeri alkalom díja: 13.000 Ft + áfa = 16.510 Ft
6 alkalom:
54.600 Ft + áfa = 69.342 Ft (évközi csatlakozás időarányos díja)

Kedvezménnyel vehetnek részt a Bérszámfejtő Klub korábbi évi1 tagjai, a JMG Bérügyviteli Klub 2019. évi tagjai, a Bérszámfejtő Klub szakmai összefoglalójának korábbi évi1 előfizetői, volt tanítványaim, illetve korábbi tanfolyamaim, előadásaim résztvevői. Ugyanez a kedvezmény jár, ha egy cégtől több munkatárs vesz rész részt az előadáson. 1 2018. évvel bezárólag
Egyszeri alkalom kedvezményes részvételi díja: 10.500 Ft + áfa = 13.335 Ft

Kedvezményes 6 alkalom: 44.100 Ft + áfa = 56.007 Ft (évközi csatlakozás kedvezményes időarányos díja)

 

A klub alkalmain a bérügyvitelt érintő aktuális témák mellett a gyakran felmerülő, vagy összetett kérdésekről lesz szó. Minden bérügyvitel iránt érdeklődő kollégát szeretettel várunk!

 

További információ                Kitölthető jelentkezési lap

A 2020. február havi JMG Bérügyviteli Klub kiemelt témái:

1.      Szociális hozzájárulási adó bevallás problémái a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallás nyomtatványon

        Mely lapokon, hogyan kell szerepeltetni a szociális hozzájárulási adóval összefüggő adatokat

a.       kifizetőtől származó jövedelmekre vonatkozó adatok szerepeltetése

b.      nem kifizetőtől származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozó adatok szerepeltetése

c.       különadózó jövedelmeket terhelő szociális hozzájárulási adó szerepeltetése

        Hogyan kezeljük az évközi mértékváltozást?

a.      éves adatként bevallandó kötelezettség esetén

b.      negyedéves bontásban bevallandó kötelezettség esetén

        Többletként levont szociális hozzájárulási adó visszaigénylése

        Összevont adóalap után fizetendő szociális hozzájárulási adó mely esetben, pontosan mely sorban szerepeltetendő, és mely esetben nem szabad szerepeltetni

2.      Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény bevallás problémái a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallás nyomtatványon

        Év közben érvényesített kedvezmény megváltoztatásának kérdései, mely esetben lehet eltérni az évközi nyilatkozattól, és mely esetben nem lehetséges az eltérés?

        Családi kedvezmény megállapítása, szerepeltetése a bevallásban

        Családi járulékkedvezmény évközi érvényesítésének szerepeltetése a bevallásban megváltozott körülmények esetén

        Családi járulékkedvezmény megállapítása, szerepeltetése a bevallásban

        Megosztás, közös érvényesítés jelzése a bevallásban

3.      2019. évi személyi jövedelemadó bevallás kitöltés további kiemelt szakmai kérdései, buktatói

        Kedvezmények optimalizálása, kitérve személyi kedvezmény érvényesítés lehetséges módjára családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény jogosultság esetén

        Kedvezmény érvényesítés miatt visszajáró személyi jövedelemadó és emellett fizetendő szociális hozzájárulási adó különbözet fennállása esetén követhető optimális eljárás

4.      2020-tól bevezetett négy gyermekes anyákat megillető kedvezmény érvényesítés mellett további kedvezmények érvényesítésének módja

        Első házasok kedvezménye, családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény és személyi kedvezmény érvényesítés kérdései és megoldásai négy gyermekes anyák esetén

A 2019. évi JMG Bérügyviteli Klub feldolgozott kiemelt témái:

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.11.26-i és 12.01-i kiemelt témái:

1.      Cégkapu azonosítás beállítási gyakorlati kérdései, kitérve a társaságok és az egyéni vállalkozások eseteire is

        Vállalkozás bevallásainak benyújtása a vállalkozás saját cégkapujából

        Ügyfelek bevallásainak benyújtása könyvelőiroda cégkapujából

        Ügyfelek bevallásainak benyújtása, amennyiben a könyvelőiroda valamely dolgozója az ügyfél cégkapu megbízottja

2.      Figyelemfelhívás a munkaerő piacra visszatérő, bölcsődés gyermeket nevelő szülők állami támogatására

        Vissza nem térítendő támogatás feltételei, igénylése, összege,

        Támogatás elérhetőségének átmeneti jellege, igénylésének végső határideje

3.      Bírósági letiltások bérügyviteli kérdései

        Letiltásra vonatkozó, bérügyviteli feladatokat érintő jogszabályi rendelkezések

        Letiltási igazolás jelentősége jogviszony keletkezése és megszűnése esetén

        Letiltással kapcsolatos munkáltatói és bérügyviteli feladatokat ellátó dolgozóra vonatkozó felelősségi szabályok

4.      Évváltással kapcsolatos kiemelt kérdések

        Kifizetés napjának jelentősége – Melyik évre kell bevallani adott jövedelmet?

        Osztalékelőleg gyakorlati bérügyviteli kérdései – osztalékká váló és osztalékká nem váló osztalékelőleg kezelésének kérdései, kitérve a kötelezettségek és bevallás szabályaira

        Felkészülés az új társadalombiztosítási szabályozásra

5.      A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.10.26-i és 10.29-i kiemelt témái:

1.      Bevallások, adatszolgáltatások és bejelentések utólagos megváltoztatásának gyakorlati kérdései

        Havi adó- és járulékbevallások (08) önellenőrzése, helyesbítése

        Havi adó- és járulékbevallások (08) kapcsolata az adófolyószámlával

        Biztosítottak bejelentőlapjának utólagos módosítása: változás, helyesbítés, törlés

2.      Biztosított fogalmának eltérő értelmezése egészségbiztosítási és társadalombiztosítási jogi szempontból, az eltérés gyakorlati jelentősége

        Biztosított fogalma az Ebtv. 5/A. § szerint

        Biztosított fogalma a Tbj. 5. § szerint

        Kapcsolódó fogalmak értelmezése

o   társadalombiztosítási ellátások rendszere

o   mely körre nem terjed ki a biztosítás

o   Uniós rendeletek, nemzetközi egyezmények alkalmazására vonatkozó előírások

o    baleseti ellátásra jogosultak a Tbj. szerint

o   egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a Tbj. szerint

o   egészségbiztosítási ellátásra jogosultak az Ebtv. szerint

o   passzív jogú egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szabályok

3.      Biztosítási jogviszony fennállásával, szünetelésével kapcsolatos fogalmak értelmezése, gyakorlati jelentősége

        Biztosítási jogviszony fennállása, szünetelése

        Kieső idő, folyamatos biztosítás, biztosítás megszakítása

        A témát körüljárva részletesen foglalkozunk a fogalmak helyes értelmezésének jelentőségével, rendszerével, kitérve a következő kérdéskörökkel való összefüggésekre is:

o   a nyugdíjjogosultság,

o   az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásra való jogosultság,

o    egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

o   egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség, továbbá

o   a biztosított egyéni és társas vállalkozók alsó határ szerinti kötelezettségeinek megállapításának kérdéskörére is

4.      A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.09.24-i és 09.28-i kiemelt témái:

1.      Munkaidőkeret alkalmazásának kiemelt gyakorlati kérdései

        Hogyan kell kiadni és elszámolni a szabadságot egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén?

        Mennyiben változtatja meg a szabadság kiadásának és elszámolásának módját, ha a dolgozót részmunkaidőben foglalkoztatják?

        Hogyan kell megállapítani, hogy a biztosítottak bejelentőlapján heti hány órára kell bejelenteni a dolgozót egyenlőtlen munkaidőbeosztás esetén?

        Hogyan célszerű megállapítani a munkaszerződésben szereplő napi vagy heti munkaidőt a tervezett beosztás szerinti munkaidőből?

        Több havi munkaidőkeret esetén hogyan kell elszámolni a munkaidőkeret közbenső hónapjaiban és utolsó hónapjában?

        Hogyan kell elszámolni a dolgozóval, ha a munkaidőkeret lejárta előtt megszűnik a munkaviszonya?Mely az elszámolás kétféle módja?

        Hogyan kell eldönteni, hogy a kilépő elszámolás kétféle módja közül melyiket kell alkalmazni adott esetben?

        Hogyan és mikor kell a túlóra pótlékot elszámolni beosztástól eltérő munkaidő és munkaidőkereten felül végzett munka esetén?

        „Önként vállalt” túlmunka szabályai, elszámolási kérdései

2.      Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás kedvezmények megváltozott rendszere, összefüggései

        A témát körüljárva részletesen foglalkozunk a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás kedvezmények szabályaival, kitérve a gyakorlatban erősen terjedő téves tájékoztatásokra

3.      Megbízási jogviszony elszámolásának gyakorlati kérdései

        Milyen esetben, és milyen határidővel kell a megbízási jogviszonyt bejelenteni?

        Hogyan kell eldönteni, hogy egy adott megbízási jogviszony keletkeztet-e biztosítással járó jogviszonyt?

        Megbízási jogviszony elszámolásával kapcsolatosan elkövethető hibák, félreértések

        Díj és jövedelem fogalmának megkülönböztetése, és a megkülönböztetés jelentősége

4.      Ügyelet – készenlét – készenléti jellegű munkakör fogalmainak értelmezése és gyakorlati problémái

5.      A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.06.25-i és 06.29-i kiemelt témái:

1.      Figyelemfelhívás egyéni vállalkozóktól elektronikus ügyek intézésére kapott meghatalmazással kapcsolatos eljárási és adatkezelési problémákra

        A hatóság az egyéni vállalkozó olyan ügyeiben is a szolgáltató céget értesíti, amelyek a magánszemély egyéni vállalkozásával nem függenek össze

        Amennyiben a magánszemély egyben egyéni vállalkozó is, fenti esetben nem küld részére a hatóság sem írásbeli sem elektronikus értesítést

2.      Szakképzési hozzájárulás kötelezettség alóli mentesülés esetei

        A témát körüljárva részletesen foglalkozunk az orvosokra vonatkozó különleges szabályokkal is

3.      Kiemelt költségelszámolások gyakorlati kérdései

        Napi díj elszámolás

        Munkába járás költségeinek elszámolása

4.      Gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozók szabadság elszámolásának gyakorlati problémái

        A szabadság napjainak megállapításával összefüggő korábbi és jelenleg hatályos szabályok és alkalmazásuk

        A témával kapcsolatban esettanulmányban tekintjük át a szabályok gyakorlati alkalmazását, a számítás célszerű módját

5.      Egyetemi és főiskolai hallgatók kötelező szakmai gyakorlatával kapcsolatos jogviszony bérügyviteli kérdései

6.      A NEXON Országos Bérügyviteli Bajnokság lezárult fordulóinak 1. és 2.  feladatai megoldásainak levezetése a kapcsolódó jogszabályi előírások áttekintésével

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.04.27-i és 04.30-i kiemelt témái:

1.      NAV ellenőrzési eljárás során kötelező elektronikus ügyintézés gyakorlati kérdései

        ELLUGY nyomtatvány

        dokumentumok elektronikus beküldésének alapesete

        túlméretes dokumentumok elektronikus beküldésének módja

2.      Regisztráció új módja az egészségbiztosítási pénztári hatóságnál

        2019. április 1-jétől kizárólag az új regisztrációs lapot fogadják be

        Regisztráció cégek, illetve egyéni vállalkozók esetében

3.      Java frissítés gyakorlati problémái ÁNYK nyomtatvány letöltése során

        Bevallási nyomtatvány letöltési módja Windows 10 rendszer esetén a Java frissítést követően

4.      Adóalap- és adókedvezmények adóbevallásban való érvényesítése, kiemelten a családi járulékkedvezmény szerepeltetési és elszámolási kérdései 

        Adóalap- és adókedvezmények bevallásban történő szerepeltetésének különféle esetei, buktatói

        A témával kapcsolatban esettanulmányokban tekintjük át a családi járulékkedvezmény utólagos érvényesítésének eseteit

        Járulékkedvezmény elszámolása az adóbevallásban, különbözet megállapítása, bevallása

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.03.26-i és 03.30-i kiemelt témái:

1.      Aktuális témák bérügyviteli szemmel

        Cégkapu, értesítési tárhely, jogosultságkezelés kérdései

        A 2019-től bevezetett szociális hozzájárulási adó kedvezményekhez kapcsolódó igazolások, illetve kapcsolódó önellenőrzés kérdései

        Új szociális hozzájárulási adó kedvezményekhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás kérdései, kitérve az adóhivatali tájékoztatásra

        Bérként adó- és járulékköteles Cafeteria elemek kérdései

        Többes jogviszonyok – melyik a „főállás”? – mely esetben van választás, mely esetben diktálja a törvény

2.      Bevallási tervezet gyakorlati kérdései, buktatói

        Bevallási tervezet alapjául szolgáló információk rendszere

        Bevallási tervezet alapjául szolgáló információk rendszere ismeretének hiányából adódó hibák

        Adóalap- és adókedvezmények figyelembevétele

o   rémisztő összegű adófizetési kötelezettséget tartalmazhat az adóbevallási tervezet, figyelmen kívül maradt kedvezmény miatt

o   óriási, akár több százezer forint kedvezmény érvényesítése maradhat el, ami jogszerűen járna, szintén figyelmen kívül maradt kedvezmény miatt

        Felső határ felett levont 14 %-os egészségügyi hozzájárulás szerepeltetésének, visszaigénylésének kérdései

3.      Bevallási tervezet további gyakorlati kérdései

        Tovább bővült azoknak a köre, akik részére a NAV bevallás-tervezetet készít

        2018-tól nem minden esetben válik bevallássá automatikusan a bevallás-tervezet

        Mely körben szükséges a bevallási-tervezet jóváhagyása ahhoz, hogy bevallássá váljék?

4.      Adóalap- és adókedvezmények érvényesítésének szabályai

        Családi kedvezmény érvényesítésének kérdését körbejárjuk

o   mind kapcsolatát a járulékkedvezménnyel,

o   mind a megosztás, illetve a közös érvényesítés módjait,

o   mind az adóbevallási tervezet és az adóbevallás sorainak értelmezését, pontos kitöltését

        A témával kapcsolatban kitérünk a kedvezmények további fajtáira, érvényesítésükre és szerepeltetésükre a bevallási tervezetben, adóbevallásban

        Figyelemfelhívás a hivatalok által történő esetleges téves elszámolásra

JMG BÉRÜGYVITELI KLUB 2019.02.23-i és 02.26-i kiemelt témái:

1.      Többes jogviszonyok gyakorlati csapdái

        Többes jogviszonyokra vonatkozó szabályok, kitérve a speciális adózási formákra

        A gazdasági társaságok tulajdonosai, ügyvezetői jogviszonyainak helyes eldöntése többes jogviszony esetén

        Figyelemfelhívás a járulékfizetési alsó határra és a szocho fizetési alsó határra vonatkozó kötelezettség alá esők eltérő körére

        Járulékfizetési és szocho fizetési alsó határ alóli mentesítő körülmények

        Figyelemfelhívás az alsó határ alóli mentesítő körülmények megítélésének csapdáira, különös tekintettel a hibás döntés következményeire

        Nyilatkozat tételi kötelezettség esetei, kapcsolata az adatszolgáltatási kötelezettséggel, nyilatkozat-minta

2.      Szociális hozzájárulási adó kedvezmények megszűnő, áthúzódó és új szabályai gyakorlati bérügyviteli szemmel, esettanulmányokkal, kitérve a könnyen elkövethető hibákra

        2019-ben nem érvényesíthető korábbi szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmények

        Megszűnt, de 2019-től még átmeneti idő alatt érvényesíthető korábbi szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmények

        Szocho kedvezmények megváltozott és új szabályai, kiemelten a megváltozott munkaképességű dolgozókra és gyesről visszatérőkre vonatkozó lényegesen megváltozott szabályokra

        Új szocho és szakképzési hozzájárulás kedvezmény, amelyet nem a Szocho törvény tartalmaz

        A kedvezmények szabályait esettanulmányokkal is elemezzük

3.      A Munka Törvénykönyve 2019-es változásával kapcsolatos kiemelt gyakorlati kérdések

        Túlóra és munkaidőkeret szabályainak változása, félreértések tisztázása

4.      Minimálbér vagy garantált bérminimum alkalmazásának kérdésköre, gyakorlati nehézségei

        Mely esetekben, mely szakmáknál kell alkalmazni

        Biztosított egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó előírás

        Középfokú iskolai végzettség, középfokú szakképzettség jelentősége

        A szakmai végzettségek szintbeli besorolását meghatározó jogszabály

        A garantált bérminimumra vonatkozó rendelkezések gyakorlati alkalmazásának kérdései munkaviszonyban állók, egyéni és társas vállalkozók, tulajdonosok, illetve megbízási jogviszonyban állók esetében