A menüpont tartalomjegyzéke:

1. Tájékoztatás a 2020. évi JMG Bérügyviteli Klubról

2. Tájékoztatás a „2020-tól hatályos változások a bérszámfejtő szemével” című 2020. január 14-i, január 21-i és január 25-i – választható időponttal meghirdetett – bérügyviteli előadásról

3. Általános tájékoztatás tanfolyamokról, előadásokról

4. Tanfolyamok – Bérügyviteli tanfolyam-sorozat

         4.1. Tanfolyamok szintjei

         4.2. Tanfolyamokról és blokkjaikról tájékoztatás

         4.3. Tanfolyami blokkok tematikája

5. Tájékoztatás tervezett előadásokról

1. JMG Bérügyviteli Klub

Örömmel tájékoztatom a kedves érdeklődőket, hogy

2020. január 14-i, 21-i és 25-i előadásomat követően 2020-ban is útjára indul a

JMG Bérügyviteli klub

A klub nem zártkörű, minden bérügyvitel iránt érdeklődőt szeretettel várunk!

Mottó: Beszéljünk a bérügyvitelről érthetően, gyakorlatiasan!

A klub alkalmain a bérügyvitelt érintő aktuális témák mellett a gyakran felmerülő, vagy összetett kérdésekről lesz szó, és sort kerítünk majd az Országos Bérügyviteli Bajnokság lefutott feladatainak megoldására, a kapcsolódó szakmai területek részletes áttekintésével.

A Bérügyviteli klub évi 7 alkalommal kerül megrendezésre hó utolsó keddjén (egy kivétellel) és szombatján egyesével választható időponttal:

1.    02.28. péntek vagy 02.29. szombat                     4.    06.27. szombat vagy 06.30. kedd

2.    03.28. szombat vagy 03.31. kedd                        5.    09.26. szombat vagy 09.29. kedd

3.    04.25. szombat vagy 04.28. kedd                        6.    10.27. kedd vagy 10.31. szombat

                                              7.    11.24. kedd vagy 11.28. szombat

Helyszín: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A. (Astoria közvetlen közelében)

Éves részvételi díj: 63.700 Ft1 + áfa = 80.899 Ft, Egyszeri alkalom díja: 13.000,- Ft + áfa = 16.510 Ft

Kedvezménnyel vehetnek részt a Bérszámfejtő Klub korábbi évi2 tagjai, a Bérszámfejtő Klub szakmai összefoglalójának korábbi évi2 előfizetői, volt tanítványaim, illetve korábbi tanfolyamaim, előadásaim résztvevői. Ugyanez a kedvezmény jár, ha egy cégtől több munkatárs vesz rész részt az előadáson.

Kedvezményes éves részvételi díj: 51.450 Ft1 + áfa = 65.342 Ft,

Egyszeri alkalom kedvezményes részvételi díja: 10.500,- Ft + áfa = 13.335 Ft

Különleges kedvezmény: A 2020.01.14-i, 2020.01.21-i vagy 2020.01.25-i előadás3 résztvevői számára a klub éves részvételi díja: 47.700 Ft + áfa = 60.579 Ft

1 évközi csatlakozás esetén időarányos díjjal

2 2018. évvel bezárólag

3 A 2020.01.14-i, 01.21-i és 01.25-i előadás címe: „2020-tól hatályos változások a bérszámfejtő szemével”. Bővebb információ és jelentkezési lap a www.jnemg.hu oldalon a Tanfolyamok, előadások menüpontban érhető el

További információ

Kitölthető jelentkezési lap

Vissza a lap tetejére

2. „2020-tól hatályos változások a bérszámfejtő szemével” című bérügyviteli szakmai előadás – választható időponttal – 2020.01.14-én, 01.21-én vagy 01.25-én

Az előadáson tételesen foglalkozunk a bérügyvitelt érintő 2020. január 1-jétől hatályos változásokkal, kiemelten a társadalombiztosítási járulékfizetés várható átalakításának kérdéseivel.

Mottó: „Csak azokkal a változásokkal foglalkozzunk, ami számunkra fontos, de azokról részletesen, érthetően, gyakorlatiasan essék szó!”

Az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat alapján a társadalombiztosítási járulékfizetés területén 2020. júliusától olyan mértékű rendszerbeli változásokat kívánnak bevezetni, amelyekre 2012. óta nem volt példa!

Az előadás dátumait azért időzítettük a törvénytervezet várható elfogadását követő időpontra, mert jellemzően a törvénytervezetek elfogadása előtti viták során jelentősen módosul a törvény elfogadott szövege, és éppen a lényeges változások miatt nem érdemes kockáztatni, hogy esetleg törvényi szintre nem is lépő szabályokat igyekezzünk megérteni.

Időpontok:

kedden: 2020.01.14. 16.30 - 19.45 és 01.21. 16.30 – 19.45,

szombaton: 2020.01.25. 9:00 – 12:15

Helyszín:1075 Budapest, Károly krt. 3/A. (Astoria közvetlen közelében)

Előadó: Józsáné Maczkó Gabriella

További információ

Kitölthető jelentkezési lap

Vissza a lap tetejére

3. Általános tájékoztatás tanfolyamokról, előadásokról

Az előadásokon illetve a tanfolyamokon az aktuális és összetett témákat komplex módon, gyakorlatias megközelítésben tárgyaljuk a számviteli területen dolgozó kollégák és bérszámfejtők feladatainak középpontba állításával, a vállalkozások érdekeinek szem előtt tartásával. Ennek során az adók, járulékok, egyéb kötelezettségek, továbbá a bejelentésekkel, bevallásokkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos előírások is megtárgyalásra kerülnek. A szabályokra vonatkozó áttekintő elméleti összefoglalás után konkrét esetek alapján áttekintjük a szabályok gyakorlati alkalmazását, a kivételek, lehetőségek és buktatók bemutatásával.

A tanfolyamok blokkokból állnak, amelyekre önállóan is jelentkezni lehet. Ezzel a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy csak a számukra érdekes tanfolyami témákat hallgassák meg.

Vissza a lap tetejére

4. Tanfolyamok

4.1. Tanfolyamok szintjei:

Kezdő kollégák részére alakítottuk ki az Általános nyomtatvány kitöltő (ÁNYK) program gyakorlati ismeretek kezdő bérszámfejtőknek című tanfolyamot, az ismeretek megszerezhetősége érdekében.

 

A Bérügyvitel a gyakorlatban – az alapoktól az általános szakmai jártasságig című tanfolyam három egymásra épülő blokkból áll.

A blokkok kiválasztásánál ez fontos szempont, ezért az I. elhagyása nem célszerű azon kollégák számára, akik a kihagyott blokk témáihoz kapcsolódó ismerettel nem rendelkeznek. Ugyanakkor a bérszámfejtő tapasztalattal rendelkező kollégák számára a III. blokk önmagában is segítséget nyújthat.

 

A Bérügyviteli a gyakorlatban – továbbképzés című tanfolyam blokkjai önálló témákat ölelnek fel. A blokkok témái úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyesével, önmagukban választva is alkalmasak legyenek az adott területen a továbbképzésre.

A Bérügyviteli a gyakorlatban – továbbképzés című tanfolyam a szakma magasabb szintű műveléséhez nyújt segítséget, speciális témák feldolgozásával.

A tanfolyam gyakorlattal rendelkező kollégák számára nyújt továbbképzési lehetőséget az általuk választott területen.

Vissza a lap tetejére

4.2. A tanfolyamokról és blokkjaikról tájékoztatás:

Általános nyomtatvány kitöltő (ÁNYK) program gyakorlati ismeretek kezdő bérszámfejtőknek c. tanfolyam (4 x 4 óra)

A résztvevők számítógépen ismerkednek meg a programmal, és maguk készítik el az elektronikus bejelentéseket, bevallásokat.

A tanfolyam az általános nyomtatvány kitöltő program gyakorlati alkalmazására készít fel.

A tanfolyam ismereteinek elsajátításával a résztvevők megismerik az ÁNYK program rendszerét, működési logikáját és funkcióit, továbbá a bérszámfejtési szempontból legfontosabb alkalmazásokra, a biztosítottak bejelentésére, illetve a havi adóbevallás és adatszolgáltatásra, valamint a foglalkoztatói igazolásra vonatkozó alapvető gyakorlati tudnivalókat.

A tanfolyam bérszámfejtő képzettséggel rendelkező, kezdő kollégák számára ajánlott.

A Bérügyvitel a gyakorlatban – az alapoktól az általános szakmai jártasságig című tanfolyam blokkjai:

 I. Blokk: Munkaviszonyra vonatkozó legalapvetőbb ismeretek bérszámfejtők részére (11 x 4 óra)

A tanfolyami blokk kezdő kollégák, illetve bérprogrammal dolgozó – bérügyviteli képzettséggel nem rendelkező – könyvelők számára ajánlott.

A bérügyviteli feladatok zömét munkaviszonyban állók egyszerű bérszámfejtési ügyei képezik, amelyek téves kezelése az esetek nagy száma miatt jelent fokozott kockázatot.

A tanfolyami blokk a munkaviszonnyal kapcsolatos egyszerű bérügyviteli feladatok elvégzésére készít fel.

A tanfolyami blokk ismereteinek elsajátításával a résztvevők megismerik a bérszámfejtési szempontból lényeges munkajogi szabályokat, értelmezni tudják a munkaviszonnyal kapcsolatos fogalmakat, alkalmazni tudják a bért terhelő munkáltatói kötelezettségekre és levonásokra vonatkozó törvényi szabályokat.

II. Blokk: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok általános bérügyviteli ismeretei (12 x 4 óra)

A tanfolyami blokk - az I. Blokk tudásanyagára épül – ezért azoknak a kollégáknak, illetve bérprogrammal dolgozó – bérügyviteli képzettséggel nem rendelkező – könyvelőknek a számára ajánlott, akik az I. Blokkon részt vettek, vagy jártassággal rendelkeznek a munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra vonatkozó alapvető bérügyviteli feladatokban.

A bérügyviteli feladatok során gyakran nemcsak munkaviszonyban állók, hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok eseteit is meg kell oldani, illetve egyéb jogcímű kifizetések eseteit is kezelni kell.

Nem lehet a bérszámfejtő programokra hagyatkozni, annak beállításához és használatához is szakértelemre van szükség. A téves adatfelvételért a program készítője nem tud felelősséget vállalni, ugyanakkor a következmények súlyosak lehetnek.

A tanfolyami blokk - az I. Blokk tudásanyagára épülve – általános szakmai jártasság megszerzését célozza, segítséget nyújt a jogviszonyok helyes meghatározásához, illetve összetettebb bérügyviteli feladatok elvégzésére készít fel.

A tanfolyami blokk ismereteinek elsajátításával a résztvevők el tudnak igazodni a fogalmak helyes értelmezésében, alkalmazásukban, összehasonlításukban és jelentőségük felismerésében.

III. Blokk: Bérügyviteli feladatok folyamata belépéstől kilépésig (10 x 4 óra)

A tanfolyami blokk azoknak a kollégáknak, illetve bérprogrammal dolgozó – bérügyviteli képzettséggel nem rendelkező – könyvelőknek a számára ajánlott, akik az I. és II. Blokkon részt vettek, vagy jártassággal rendelkeznek a munkavégzésre irányuló jogviszonyok általános bérügyviteli feladatokban.

A bérszámfejtő tapasztalattal rendelkező kollégák számára a III. blokk önmagában is segítséget nyújthat.

A bérügyviteli feladatok közül kiemelkedő fontosságú a beléptetési és a kiléptetési eljárás szakszerűsége. Nem kevésbé lényeges, hogy az évközi és év végi teendők ellátása, illetve az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése szintén a jogszabályi előírások betartásával történjék meg.

A tanfolyami blokk végigveszi a bérügyviteli feladatok folyamatát a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig, beleértve az évközi és év végi teendőket, illetve az ellátások igénylését.

A tanfolyami blokk ismereteinek elsajátításával a résztvevők lépésről lépésre megismerik a feladatokra vonatkozó rendelkezéseket, határidőket, gyakorlati tudnivalókat, beleértve az iratok, igazolások elkészítését.

 

A Bérügyviteli a gyakorlatban – továbbképzés című tanfolyam blokkjai:

I. Blokk: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok és fogalmak, illetve a bérügyvitelt érintő jogszabályok rendszerezése, jelentőségük és hatásuk a gyakorlati bérügyviteli munkák során (5 x 4 óra)

II. Blokk: Kiemelt bérszámfejtési feladatok elmélete és gyakorlata (6 x 4 óra)

III. Blokk: Gyermekes dolgozók kiemelt bérügyviteli feladatai (4 x 4 óra)

IV. Blokk: Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, személyi jövedelemadó és járulékok rendszerében (4 x 4 óra)

V. Blokk: Gazdasági társaságok ügyvezetői és személyesen közreműködő tulajdonosai jogviszonyaira vonatkozó bérügyviteli ismeretek (6 x 4 óra)

VI. Blokk: Bérügyviteli feladatok speciális szabályok alá tartozó gazdasági társaságoknál (2 x 4 óra)

VII. Blokk: Bérügyviteli feladatok ellátása során készítendő kiemelt nyomtatványok elkészítésének és benyújtásának ismeretei (6 x 4 óra)

VIII. Blokk: Többes jogviszonyok kiemelt szabályai (4 x 4 óra)

IX. Blokk: Bérügyvitelhez kapcsolódó kiemelt feladatok elmélete és gyakorlata (5 x 4 óra)

Vissza a lap tetejére

4.3. A tanfolyami blokkok tematikája:

Általános nyomtatvány kitöltő (ÁNYK) program gyakorlati ismeretek kezdő bérszámfejtőknek c. tanfolyam tematikája

·      ÁNYK program rendszere, nyomtatványok telepítése, kitöltése

·      Biztosítottak bejelentésének elkészítése ÁNYK program használatával – alapvető esetek, példákkal

·      Havi adóbevallás és adatszolgáltatás elkészítése ÁNYK program használatával – alapvető esetek, példákkal

·      Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igényléséhez szükséges Foglalkoztatói igazolás elkészítése ÁNYK program használatával – alapvető esetek, példákkal

A Bérügyvitel a gyakorlatban – az alapoktól az általános szakmai jártasságig című tanfolyam blokkjainak tematikája

 I. Blokk: Munkaviszonyra vonatkozó legalapvetőbb ismeretek bérszámfejtők részére (11 x 4 óra)

·     Munkaviszonyra vonatkozó alapvető munkajogi szabályok áttekintése bérszámfejtési szempontból, kiemelten:

     munkaviszony helye a munkavégzésre irányuló jogviszonyok rendszerében, elhatárolása más jogviszonyoktól;

     munkaszerződés kötelező elemei;

     munkaszerződésben nem szereplő feltételek esetén követendő eljárás,

     kötelező nyilvántartások áttekintése,

     munkavégzés alóli mentesülés;

     szabadságra, betegszabadságra vonatkozó szabályok.

·     Munkaviszonnyal kapcsolatos fogalmak a különböző törvényekben (Mt, Szja, Tbj, Szocho, Eho, Flt, Art)

·      Munkaviszonyra vonatkozó kötelezettségek, levonások törvényi szabályai

·     Szja előleg megállapításának szabályai munkaviszony esetén

·     A munkavállalók Szja törvényben előírt, adóelőleg megállapításával kapcsolatos nyilatkozataira vonatkozó szabályok

·     Munkabér számfejtés alapesetei – egész havi, tört havi számfejtés (belépés, kilépés miatt), szabadság, fizetés nélküli szabadság, munkavégzés alóli mentesülés, keresőképtelenség (betegszabadság) kezelése, személyi jövedelemadó, adóalap és családi járulék kedvezmény, részmunkaidő (arányos szolgálati időre vonatkozó figyelemfelhívással) – jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazása példák bemutatásával

·     Biztosítottak bejelentése, havi adóbevallás és adatszolgáltatás szabályai, alapvető esetei konkrét példával, nyomtatványok kitöltésének bemutatásával, a havi adóbevallás és adatszolgáltatás rendszerének összefüggése az állami adóhatósági adófolyószámlával

II. Blokk: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok általános bérügyviteli ismeretei (12 x 4 óra)

·      Gazdasági társaságok bérügyvitel szempontból kiemelt társasági jogi szabályai

·      Munkavégzésre irányuló jogviszonyokat szabályozó törvényeknek a bérügyviteli szempontból kiemelt szabályai

·     Munkaviszony – Mt. (az I. Blokk tudásanyagára építve)                                    

·     Gazdasági társaságok tagjainak személyes közreműködése (tagsági jogviszony) – Ptk. társasági jogra vonatkozó különleges szabályai                      

·     Munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszonyok (pl. megbízási jogviszony) – Ptk. vonatkozó szabályai

·      Munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyokkal kapcsolatos fogalmak rendszerezése (Mt. – Ptk. társasági jog – Ptk. kötelmi jog / Szja, Tbj, Szocho, Eho, Flt, Art)

·     Különféle törvények bérügyvitellel kapcsolatos fogalmainak áttekintése, összehasonlítása, jelentőségük a bérügyviteli feladatok ellátása során

·     Önálló tevékenységet végző magánszemélyekkel kötött szerződésekre vonatkozó bérügyviteli szabályok

·     Nyugdíjasokra vonatkozó, 2012-től érvényes új szabályok

·      Munkaviszony elhatárolása a megbízási jogviszonytól

·      Munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyokra vonatkozó levonások, kifizetői kötelezettségek törvényi szabályai (Szja, Tbj, Szocho, Eho vonatkozó szabályai, az I. Blokk tudásanyagára építve),

·      Szja előleg megállapításával összefüggő bérügyviteli szabályok

·      Szja előleg megállapításának munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyokra vonatkozó szabályai

·      A magánszemélyek Szja törvényben előírt, adóelőleg megállapításával kapcsolatos nyilatkozataira vonatkozó bérügyviteli szabályok                             

·      Munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyok alapján kifizetendő jövedelmek számfejtése a jogszabályi háttér előzetes áttekintésével                         

·     Munkaviszony esetén – a bér alapeseteken túli esetei, végkielégítés, pótlékok számfejtése, elszámolása (az I. Blokk tudásanyagára építve)

·     Tagsági jogviszony esetén (főállású, kiegészítő tevékenységet folytató)

·     Megbízási jogviszony esetén

·     Felvett osztalék számfejtése

·     Ügyvezetői tiszteletdíj számfejtése tulajdonos és nem tulajdonos esetén

·      Magánszemély részére fizetett bérleti díj számfejtése

·      Jövedelem kifizetés napjának jelentősége

·      Bérügyvitel kapcsolata a könyveléssel, bérfeladás szerepe, összeállítása

·      Szocho kedvezmények és szakképzési hozzájárulás kedvezmények rendszerének átfogó áttekintése, összefüggéseik, számításuk

·      Biztosítottak bejelentése, havi adóbevallás és adatszolgáltatás különféle esetei konkrét példával, nyomtatványok kitöltésének bemutatásával (az I. Blokk tudásanyagára építve)

III. Blokk: Bérügyviteli feladatok folyamata belépéstől kilépésig (10 x 4 óra)

·      Beléptetéssel, kiléptetéssel kapcsolatos bérügyviteli feladatok, iratok, igazolások elkészítése

·      Jogviszony fennállása alatti bérügyviteli feladatok, iratok, igazolások elkészítése

·      Biztosítotti bejelentések, havi adóbevallás és adatszolgáltatás szabályai és alapvető esetei munkaviszony, társas vállalkozói jogviszony, megbízási jogviszony, egyéb kifizetések esetén, konkrét példákkal, nyomtatványok kitöltésének áttekintésével

·     Év végi bérügyviteli feladatok, nyomtatványok

·     Ellátások rendszere, igénylése (államkincstártól, illetve egészségpénztártól) nem kifizetőhely esetén

·     Az egészségbiztosítás keretében nyújtható ellátások rövid ismertetése

·     Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése nem TB kifizetőhely foglalkoztató esetén, igénylések benyújtására vonatkozó szabályok, kiemelt nyomtatványok kitöltésének áttekintésével

·     Családtámogatási ellátások rövid ismertetése

·     Családtámogatási ellátások rendszere, rövid ismertetése, igénylésére vonatkozó szabályok, kiemelt nyomtatványok kitöltésének áttekintésével

A Bérügyviteli a gyakorlatban – továbbképzés című tanfolyam blokkjainak tematikája

I. Blokk: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok és fogalmak, illetve a bérügyvitelt érintő jogszabályok rendszerezése, jelentőségük és hatásuk a gyakorlati bérügyviteli munkák során (5 x 4 óra)

·      Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerkezetének, szabályainak áttekintése bérügyviteli szempontból; gazdasági társaságok bérügyvitel szempontból kiemelt társasági jogi szabályai

·      Munkavégzésre irányuló jogviszonyokat szabályozó törvényeknek a bérügyviteli szempontból kiemelt szabályai

·     Munkaviszony – Mt.                                                                                           

·     Gazdasági társaságok tagjainak személyes közreműködése (tagsági jogviszony) – Ptk. társasági jogra vonatkozó különleges szabályai                      

·     Munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszonyok (pl. megbízási jogviszony) – Ptk. vonatkozó szabályai

·      Munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyokkal kapcsolatos fogalmak rendszerezése (Mt. – Ptk. társasági jog – Ptk. kötelmi jog / Szja, Tbj, Szocho, Eho, Flt, Art)

·     Különféle törvények bérügyvitellel kapcsolatos fogalmainak áttekintése, összehasonlítása, jelentőségük a bérügyviteli feladatok ellátása során

·      Munkaviszony elhatárolása a megbízási jogviszonytól

·      Munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyokra vonatkozó levonások, kifizetői kötelezettségek törvényi szabályai (Szja, Tbj, Szocho, Eho vonatkozó szabályai)

·      Szja előleg megállapításával összefüggő bérügyviteli szabályok

·      Szja előleg megállapításának munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyokra vonatkozó szabályai

·      A magánszemélyek Szja törvényben előírt, adóelőleg megállapításával kapcsolatos nyilatkozataira vonatkozó bérügyviteli szabályok                                     

II. Blokk: Kiemelt bérszámfejtési feladatok elmélete és gyakorlata (6 x 4 óra)

·      Munkavégzésre irányuló különféle jogviszonyok alapján kifizetendő jövedelmek összetettebb számfejtési és bérügyviteli esetei a jogszabályi háttér előzetes áttekintésével                                                                                    

·     Munkabér pótlékok, pótlékátalány, munkaidőkeret kezelése, számfejtése, távolléti díj megállapításának szabályai, számítási példák

·     Felmondás, végkielégítés szabályai, számítási példák

·     Munkaidő-kedvezmények, munkavégzés alóli felmentés díjazással járó és nem járó esetei

·     Szabadság és betegszabadság megállapításának elméleti és gyakorlati kérdései; kezelése egyenlőtlen munkaidő beosztás (pl. munkaidőkeret) esetén, szabadság, betegszabadság nyilvántartása napban, órában

·     Társas vállalkozók elszámolása – havi átlagolás megszűnt szabályának jelentősége; számfejtés, igazolás kiállítása, szerepeltetés a havi adatszolgáltatásban

·     Megbízási jogviszony elszámolása önálló és nem önálló tevékenység esetén; számfejtés, igazolás kiállítása, szerepeltetés a havi adatszolgáltatásban

·     Felvett osztalék számfejtése – osztalék jóváhagyására vonatkozó szabályok bérszámfejtői nézőpontból; számfejtés, igazolás kiállítása, szerepeltetés a havi adatszolgáltatásban

·     Ügyvezetői tiszteletdíj számfejtése tulajdonos és nem tulajdonos esetén; számfejtés, igazolás kiállítása, szerepeltetés a havi adatszolgáltatásban

·     Magánszemély részére fizetett bérleti díj összetettebb eseteinek elszámolása; számfejtés, igazolás kiállítása, szerepeltetés a havi adatszolgáltatásban

III. Blokk: Gyermekes dolgozók kiemelt bérügyviteli feladatai (4 x 4 óra)

·      Gyermekes és gyermeket váró dolgozókra vonatkozó speciális munkajogi szabályok

·      A várandósságtól a gyermek 23 éves koráig igénybe vehető ellátások rendszere, egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, illetve családtámogatási ellátások igénylése, nyomtatványai

·      Gyermekes és gyermeket váró dolgozók által igénybe vehető személyi jövedelemadó alap és járulékkedvezmények, igénybevétel feltételeire vonatkozó szabályok, nyomtatványok

·      Gyermekes és gyermeket váró dolgozókra vonatkozóan a munkáltató által igénybe vehető kedvezmények, igénybevétel feltételeire vonatkozó szabályok

·      Apai pótszabadságra járó kereset és közterheinek megtérítésére vonatkozó szabályok, igénylés szabályai, nyomtatványa, példákkal

·      Szabadság megállapítása gyermek gondozása után visszatérő dolgozó esetén, példákkal

IV. Blokk: Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, személyi jövedelemadó és járulékok rendszerében (4 x 4 óra)

·      Szociális hozzájárulási adó kedvezmények rendszere, fajtái, szabályai

·      Szakképzési hozzájárulás kedvezmények rendszere, fajtái, szabályai

·      Szociális hozzájárulási adó kedvezmények kapcsolata a szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel

·      Személyi jövedelemadó alap- és adókedvezmények, járulékkedvezmények speciális szabályai

·      Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, továbbá személyi jövedelemadó alap- és adókedvezmények, járulékkedvezmények szerepeltetése a havi adatszolgáltatásban

·          Példák, számítások, buktatók

V. Blokk: Gazdasági társaságok ügyvezetői és személyesen közreműködő tulajdonosai jogviszonyaira vonatkozó bérügyviteli ismeretek (6 x 4 óra)

·      Gazdasági társaságok ügyvezetők, ill. a társaság bevételszerző tevékenységében részt vevő tulajdonosok jogviszonyaira vonatkozó szabályai bérszámfejtési szempontból

·      Ügyvezetői tevékenység megkülönböztetése a tagsági jogviszonytól

·      Ügyvezetők, ill. a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosok lehetséges jogviszonyainak rendszerezése, az egyes esetek konkrét végigvezetése különös tekintettel a Biztosítottak bejelentései, havi adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából

·      Egyszemélyes kft-k ügyvezetőjére, ill. a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosára vonatkozó különleges szabályok

·      Nyugdíjas ügyvezetők, ill. a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosok különleges szabályai

·      Ügyvezetők, ill. a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosok bérszámfejtési esetei számítási példák bemutatásával

·      Járulék nyilvántartás társas vállalkozó esetén, járulékfizetési alsó határ havi átlagolási szabálya megszüntetésének jelentősége, számítási példák bemutatásával

·      Tagi jövedelem elszámolása havonta és nem havonta történő jövedelem felvét esetén, kapcsolat a járulékfizetési alsó határral, számítási példák bemutatásával

VI. Blokk: Bérügyviteli feladatok speciális szabályok alá tartozó gazdasági társaságoknál (2 x 4 óra)

·     Bérügyviteli feladatok speciális szabályok alá tartozó gazdasági társaságoknál – tagok által felvett jövedelem, osztalék, lehetséges jogviszonyok kezelése, szabályai

      egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó társaságokra vonatkozó különleges kérdések bérszámfejtői nézőpontból; számítási példák bemutatásával

      kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozásokra vonatkozó különleges kérdések bérszámfejtői nézőpontból; számítási példák bemutatásával

      kisadózó vállalkozásokra vonatkozó különleges kérdések bérszámfejtői nézőpontból; számítási példák bemutatásával

·     Végelszámolás, felszámolás alatt álló gazdasági társaságok tulajdonosaira, vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok

VII. Blokk: Bérügyviteli feladatok ellátása során készítendő kiemelt nyomtatványok elkészítésének és benyújtásának ismeretei (6 x 4 óra)

·      Képviselő, meghatalmazott NAV regisztrálásának (T180) kérdései

·      Biztosítotti bejelentések, havi adóbevallás és adatszolgáltatás szabályai, kiemelt esetei munkaviszony, megbízási jogviszony, osztalék, egyéb kifizetések esetén, kedvezmények szerepeltetésének szabályaival, példákkal, nyomtatványok kitöltésének áttekintésével

·      Ügyvezetők, ill. a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosok jogviszonyainak biztosítotti bejelentése, havi adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettség, példákkal, nyomtatványok kitöltésének áttekintésével

·      Biztosítotti bejelentés helyesbítése, törlése, változás bejelentése, példákkal

·      Havi adatszolgáltatás önellenőrzése, helyesbítése, javítása, példákkal

·      Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénybe vételéhez nem kifizetőhely foglalkoztató esetén szükséges Foglalkoztatói igazolás elkészítésének és benyújtásának szabályai, kiemelt nyomtatványok kitöltésének áttekintésével, példákkal, elektronikus benyújtáshoz szükséges regisztrációs eljárás menete, nyomtatványa

·      Családtámogatási ellátások igénylő lapjai elkészítésének és benyújtásának szabályai, nyomtatvány kitöltésének bemutatása, példák

VIII. Blokk: Többes jogviszonyok kiemelt szabályai (4 x 4 óra)

·      Többes jogviszonyokra vonatkozó szabályok elméleti áttekintése, rendszerezése

·      Többes jogviszonyok eseteire vonatkozó közterhek, levonások megállapításának rendszere

·      Bejelentés, havi adóbevallás és adatszolgáltatás többes jogviszonyok esetén

·      Járulékfizetési alsó határ alkalmazásának esetei többes jogviszonyok esetén

·      Szociális hozzájárulási adó legkisebb előírt összeg alkalmazásának esetei többes jogviszonyok esetén                                                                                      

·      Speciális adók, amelyek fizetési kötelezettségeket váltanak ki

·      Főállású kisadózó megítélése többes jogviszonyok esetén

·      Társas vállalkozónak minősülő ügyvezetőkre vonatkozó szabályok

IX. Blokk: Bérügyvitelhez kapcsolódó kiemelt feladatok elmélete és gyakorlata (5 x 4 óra)

·      Letiltások szabályai

·      Költségek, költségtérítések elszámolási szabályai

·      Nem pénzben nyújtott juttatások (korábbi nevén természetbeni juttatások)

·      Megszakítás, szünetelés, kieső idő a biztosításban, és jelentőségük

·      Rehabilitációs hozzájárulás

·      Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

·      Nyugdíjas státuszt elvesztő biztosítottakra, vállalkozókra vonatkozó szabályok

·      Keresőtevékenység korlátozásának esetei, szabályai (pl. megváltozott munkaképességűekre, nyugdíjasokra vonatkozó szabályok)

Vissza a lap tetejére

5. Tervezett előadások:

     Többes jogviszonyok kezelése a gyakorlatban – különös tekintettel a speciális adózást választó vállalkozásokra

Figyelemfelhívás az előadás témájával kapcsolatban:

A gyakorlatban számos problémát vet fel, amikor a vállalkozások alkalmazottai, tagjai egyidejűleg munkaviszonyban is állnak, vagy más társaságban tulajdonosok, egyéni vállalkozók, nyugdíjasok. 

Különös figyelmet igényelnek a speciális adózást választott kisadózó, evás és kivás vállalkozások. 

Problémát jelenthet, hogy többes jogviszony esetén

- milyen közterhek és levonások terhelik az adott jogviszonyban elért jövedelmet, 

- mely esetekben kötelező a biztosított bejelentés (T1041), illetve havi adóbevallás és adatszolgáltatás (08), illetve hogy

- mikor kell a járulékfizetési alsó határ szabályát alkalmazni, 

- a speciális adók mely fizetési kötelezettségeket milyen esetben váltanak ki, 

- mely többes jogviszony esetén minősül főállású kisadózónak, és mely többes jogviszony esetén nem minősül főállású kisadózónak a vállalkozó.

Az előadás során elméletben és gyakorlati példákon keresztül tekintjük át a témákat, továbbá foglalkozunk a társas vállalkozónak minősülő ügyvezetők speciális kérdéseivel és áttekintjük a tevékenységért díjazásban nem részesülő tulajdonosok helyzetét.

     Kisvállalkozások nyugdíjas tulajdonosainak lehetséges jogviszonyai, biztosítás elbírálása, közterhek megállapításának szabályai, számítása példákkal

Figyelemfelhívás az előadás témájával kapcsolatban:

Számos esetben nincsenek tisztában a tulajdonosok, ügyvezetők azokkal a választási lehetőségekkel, amelyekkel a kisvállalkozás alapításával, működésével kapcsolatosan élhetnének, igaz ez a jogviszony megválasztására is. Jó választással jelentős gazdasági előnyhöz juthatnak a vállalkozások, ugyanakkor egy-egy hátrányos döntés megváltoztatása komoly anyagi áldozatok árán nagy nehézségekkel történhet meg.

Amennyiben társas vállalkozói jogviszony jön létre, akkor annak óriási jelentősége van, hogy saját jogú nyugdíjasnak minősülnek-e a tagok.

Körültekintően kell megállapítani a nyugdíjas minősítést, mert 2012. január 1-jén a nyugdíjasok nagy hányada elveszítette a nyugdíjas státuszt, annak ellenére, hogy a juttatást korábbi összegben esetleg továbbra is kapják! Ha abba a körbe tartoznak a tulajdonosok, akik elvesztették a saját jogú nyugdíjas státuszt 2012. január 1-jén, és jelenleg sem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak, akkor a társas vállalkozói jogviszony alapján biztosítottnak minősülnek.

A gyakorlatban óriási a bizonytalanság ebben a kérdésben a kollégák körében (is), sok a félreértés, és sajnos tetemes adó és járulékhiányt lehet igen rövid idő alatt felhalmozni!

További tervezett előadások témái:

     Gazdasági társaságok tulajdonosainak részvétele a bevételszerző tevékenységben, illetve ügyvezetést ellátó tulajdonosok jogviszonyainak rendszerezése

     Kisvállalkozások társasági jogi szabályait érintő változások az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésétől – különös tekintettel az egyszemélyes társaságok ügyvezetőinek lehetséges jogviszonyát érintő változásra

     Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény rendszere, számítása példákkal, igénybe vételének buktatói

     Szociális hozzájárulási adó kedvezmények rendszere, számítása példákkal, igénybe vételének buktatói, kapcsolata a szakképzési hozzájárulás kedvezmények rendszerével

Vissza a lap tetejére